Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 39
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 24/07/202113h30 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế DPT 376-7/245 Khoen OnLDA376-E29.2 Than UyênKH xã Ta Gia , Khoen On901PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
2 6h00 : 24/07/20217h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo cột 246 ĐZ 35kV lộ 376 E29.2LDA376-E29.2 Than UyênKH xã Ta Gia , Khoen On2201PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
3 13h30 : 24/07/202114h30 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 164.1 ĐZ 35kV lộ 371,374 E29.2LDA371-E29.2 Than UyênKH xã Mường Than, Khu 1,4,6,9,Thị trấn, Mường Cang ,Mường Kim,Pha Mu, Tà Hừa ,Công An,TT Y tế, Xuân Thủy, Huy Ngọc2970PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
4 13h30 : 24/07/202114h30 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 246 ĐZ 35kV lộ 376 E29.2LDA376-E29.2 Than UyênKH xã Ta Gia , Khoen On2201PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
5 6h00 : 24/07/20217h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo cột 164.1 ĐZ 35kV lộ 371,374 E29.2LDA371-E29.2 Than UyênKH xã Mường Than, ,Khu 1 Khu 4,khu 6,khu 7,khu 9,Nà Cang, Mường Kim,TD TĐ Bản Chát, Công An Huyện ,TT Y tế Huyện Than Uyên,HTX Xuân Thủy,Huy Ngọc2333PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
6 7h30 : 24/07/202113h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế DPT 374-7/165B Bản Chát ĐZ 35kV lộ 371,374 E29.2LDA371-E29.2 Than UyênKH xã Tà Hừa,Pha Mu735PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
7 7h30 : 24/07/20218h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 142 và 157 trục chính lộ 375 E29.4LDA375-E29.4- Trục ChínhĐZ 35kV từ sau DPT 375-7/81 Tà Ghênh đến DCL 375-7/204 Phăng Xô Lin6060PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
8 16h30 : 24/07/202117h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 142 và 157 trục chính lộ 375 E29.4LDA375-E29.4- Trục ChínhĐZ 35kV từ sau DPT 375-7/81 Tà Ghênh đến DCL 375-7/204 Phăng Xô Lin6060PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
9 8h00 : 24/07/202116h30 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối cầu dao phụ tải tại vị trí cột 144 và 154 ĐZ 35kV trục chính lộ 375 E29.4LDA375-E29.4- Trục ChínhTừ sau VT tách lèo cột 142 đến VT tách lèo cột 157 ĐZ 35kV trục chính lộ 375 E29.4349PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
10 8h00 : 24/07/202112h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 06 NR Hắt Mé thuộc lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-39-Hát MéĐZ 35kV sau DPT 371-7/03 Hát Mé0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
11 8h00 : 24/07/202112h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 09 Mạch vòng Pú Đao – Chăn Nưa thuộc lộ 372 E29.3 ; Lắp đặt, đấu nối LBS 35kV - 630A tại vị trí cột 02 NR Pè Ngoài , Kết hợp khi Điện lực Sìn Hồ thực hiện công việc có kế hoạchLDA372-E29.3-108-14-31-4 Mạch vòng Chăn NưaĐZ 35kV từ DPT 372-7/11 Pú Đao 2 đến DCL 375-7/373 Làng Mô và đến DCL 375-7/03 Sù Tổng0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
12 8h00 : 24/07/202112h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 09 (sau MC 371/09) trục chính lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-Trục chínhĐZ 35 kV từ DPT 371-7/08 Nậm Nhùn đếnDCL 371-7/36 Huổi đanh0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
13 8h00 : 24/07/202112h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 06 NR Hắt Mé thuộc lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-Trục chínhĐZ 35kV sau DPT 371-7/03 Hát Mé486PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
14 8h00 : 24/07/202112h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 09 (sau MC 371/09) trục chính lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-Trục chínhĐZ 35 kV sau DPT 371-7/08 Nậm Nhùn đến DCL 371-7/36 Huổi Đanh47PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
15 7h30 : 24/07/20219h00 : 24/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tách lèo ĐZ 0,4KV TBA Giăng Ma tại cột 2.11 để san tải sang TBA Giăng Ma 2 mới. - Đấu lèo ĐZ 0,4KV TBA Giăng Ma 2 mới tại cột 11 nhận phụ tải từ TBA Giăng Ma.GIĂNG MA 50 KVATBA GIĂNG MA 50 KVA176PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
16 8h00 : 25/07/20218h30 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại vị trí cột 371 tuyến ĐZ 35kV Làng Mô – Chăn Nưa thuộc lộ 375-E29.4LDA375-E29.4- Trục ChínhĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/320 Tà Ngảo đến DCL 375-7/373 Làng Mô.1040PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 8h00 : 25/07/202117h00 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt Recloser tại VT côt DCL 375-7/01 ĐZ Nậm Ô lộ 375-E29.4.LDA375-E29.4-405-39- NR Sù TổngĐZ 35kV sau DCL 375-7/03 Sù Tổng lộ 375 E29.4165PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
18 16h30 : 25/07/202117h00 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại vị trí cột 371 tuyến ĐZ 35kV Làng Mô – Chăn Nưa thuộc lộ 375-E29.4LDA375-E29.4- Trục ChínhĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/320 Tà Ngảo đến DCL 375-7/373 Làng Mô.1040PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
19 8h30 : 25/07/202116h30 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt Recloser tại vị trí DCL 372-7/02 Nhiểu Sáng thuộc lộ 375E29.4. Thí nghiệm đinh TBA San Sủa Hồ, Tủa Sinh Chải.LDA375-E29.4-371- NR Tủa Sin ChảiĐZ 35kV sau VT tách lèo 371 hướng về NR Nhiều Sáng- Tủa Sin Chải thuộc lộ 375 E29.4746PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
20 8h00 : 25/07/202112h00 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Lắp đặt DCL 1 pha tại cột 09 Mạch vòng Pú Đao – Chăn Nưa thuộc lộ 372 E29.3 2. Lắp đặt, đấu nối LBS 35kV - 630A tại vị trí cột 02 NR Pè Ngoài Kết hợp khi Điện lực Sìn Hồ thực hiện công việc có kế hoạchLDA372-E29.3-108-14-31 NR Pú ĐaoĐZ 35kV từ DPT 372-7/11 Pú Đao 2 đến DCL 375-7/373 Làng Mô và đến DCL 375-7/03 Sù Tổng0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
21 8h00 : 25/07/202111h00 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV TBA Sùng Chô sang ĐZ 0,4KV TBA Sùng Chô 1 mới đấu nối.TBA (Sùng Chô) 100 KVACắt AB lộ 2 TBA Sùng Chô.128PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
22 8h00 : 25/07/202111h00 : 25/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV TBA Phan Lìn sang ĐZ 0,4KV TBA Phan Lìn 1 mới đấu nối.TBA Phan Lìn 250 KVACắt AB lộ 2 TBA Phan Lìn.268PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
23 6h00 : 26/07/202117h00 : 26/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách, đấu lèo tháo hạ khoảng cột 05-06 tuyến ĐZ 35 kV nhánh rẽ TBA Đập Hầm Phụ 2 thuộc lộ 371E29.4Đập Hầm Phụ 2 400 kvAKhách hàng TBA Đập Hầm Phụ 21PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
24 8h00 : 27/07/202113h00 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA San Thàng 2 - 250 KVATBA San Thàng 2 - 250 KVA149PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
25 12h00 : 27/07/202114h00 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 0,4KV cấp điện cho khách hàng san từ TBA San Thàng 2 sang.TBA CQT Nghĩa Trang - San Thàng 160 KVATBA CQT Nghĩa Trang - San Thàng 160 KVA206PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
26 9h00 : 27/07/202110h30 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay công tơ tổng TBA định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA CQT TT Thương Mại 320 kVATBA CQT TT Thương Mại 320 kVA48PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
27 14h00 : 27/07/202115h15 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA CCư Số 2-400 KVATBA CCư Số 2-400 KVA148PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
28 8h00 : 27/07/20219h30 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay công tơ tổng TBA định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA CQT Khu 2A M Rộng 250 KVATBA CQT Khu 2A M Rộng 250 KVA106PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29 7h30 : 27/07/20219h00 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 0,4KV TBA Đông Pao tại cột 1.17 để san tải sang TBA Đông Pao 2 mới. - Đấu lèo ĐZ 0,4KV TBA Đông Pao 2 mới tại cột 1.18 nhận phụ tải từ TBA Đông Pao.ĐÔNG PAO 100 KVATBA ĐÔNG PAO 100 KVA210PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30 16h00 : 27/07/202117h00 : 27/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Quyết Tiến 2-100 KVATBA Quyết Tiến 2-100 KVA23PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
31 8h00 : 28/07/202111h00 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thu hồi cột, ĐZ 0,4KV, chuyển công tơ, dây khách hàng sang lưới mới.TBA CQT Số 5A 250 KVATBA CQT Số 5A 250 KVA163PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
32 15h30 : 28/07/202117h00 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay Zoăng lắp bình dầu phụ MBA bị hở. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Duy Phong 160 KVATBA Duy Phong 160 KVA127PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
33 14h00 : 28/07/202115h00 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA DC Số 5.1 - 320 KVATBA DC Số 5.1 - 320 KVA57PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
34 9h00 : 28/07/202110h30 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Số 8-320 KVATBA Số 8-320 KVA230PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
35 9h00 : 28/07/202111h30 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Xử lý rỉ dầu rốn xả dầu MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Mường Thanh - 560 KVATBA Mường Thanh - 560 KVA155PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
36 8h00 : 28/07/20219h00 : 28/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Số 4-250 KVATBA Số 4-250 KVA153PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
37 16h30 : 30/07/202117h30 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng kéo đấu lại lèo vị trí cột 09, 18 tuyến ĐZ 35 kV Phong Thổ - Dào San – Ma Ly Chải, cột 01 tuyến ĐZ 35 kV Phong Thổ - Lai Châu thuộc lộ 371E29.4 sau khi căng kéo ĐZ 110kV đấu nối các nhà máy thủy điện cụm Nậm So vào lưới điện Quốc gia xong.LDA371-E29.4 Xuất Tuyến Phong Thổ - Dào San - Ma LY ChảiKhách hàng các xã Mường So, Nậm Xe10796PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
38 6h00 : 30/07/20217h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo vị trí cột 09, 18 tuyến ĐZ 35 kV Phong Thổ - Dào San – Ma Ly Chải, cột 01 tuyến ĐZ 35 kV Phong Thổ - Lai Châu thuộc lộ 371E29.4 để căng kéo ĐZ 110kV đấu nối các nhà máy thủy điện cụm Nậm So vào lưới điện Quốc giaLDA371-E29.4 Xuất Tuyến Phong Thổ - Dào San - Ma LY ChảiKhách hàng các xã Mường So, Nậm Xe10796PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
39 8h00 : 31/07/202110h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tách lèo ĐZ 0,4KV TBA Bản Bo 1 tại cột 1.6 để san tải sang TBA CQT Bản Bo 3 mới. - Đấu lèo ĐZ 0,4KV TBA CQT Bản Bo 3 mới tại cột 1.8 nhận phụ tải từ TBA Bản Bo 1.BẢN BO 1 - 250 KVABẢN BO 1 - 250 KVA290PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU