Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 57
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
1 8h0 : 29/07/201811h0 : 29/07/2018Khác : Chỉnh trang 5STBA CQT T2Khu Bệnh Viện ,21 : 78PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
2 8h0 : 28/07/201811h0 : 28/07/2018Khác : Chỉnh trang 5STBA CQT THÂN THUỘC 4Khu 17-thị trấn tân uyên : 83PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
3 7h30 : 27/07/201817h0 : 27/07/2018Khác : Thay tủ 0,4 kV, chỉnh trang 5STBA TÀ MÍTXã tà mít : 157PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
4 8h0 : 27/07/201811h0 : 27/07/2018Khác : Chỉnh trang 5STBA Khu Cơ QuanKhu CQ - TT Tân Uyên - Huyện Tân Uyên - Lai Châu : 50PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
5 8h0 : 26/07/201811h0 : 26/07/2018Khác : Chỉnh trang 5STBA Khu phố 17Khu 17, 21 - TT Tân Uyên - H. Tân Uyên - Lai Châu : 101PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
6 7h30 : 26/07/201817h0 : 26/07/2018Khác : Thay tủ 0,4 kV, chỉnh trang 5STBA Nà Ui 1KH TBA Nà Ui 1 : 90PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
7 7h30 : 25/07/201817h0 : 25/07/2018Khác : Thay tủ 0,4 kV, chỉnh trang 5STBA HÔ PUÔNGHua Puông - Nậm Cần - Tân Uyên - Lai Châu : 73PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
8 7h30 : 24/07/201817h0 : 24/07/2018Khác : Thay tủ 0,4 kV, chỉnh trang 5STBA NẬM CẦN 3Hua Cần- Nậm Cần- Tân Uyên - Lai Châu : 44PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
9 7h30 : 23/07/201817h0 : 23/07/2018Khác : Thay tủ 0,4 kV, chỉnh trang 5STBA NẬM CẦN 2Nà Phát- Nậm Cần- Tân Uyên - Lai Châu : 92PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
10 8h0 : 27/07/201811h0 : 27/07/2018Khác : tách lèo san tải ĐZ 0,4 kVTBA Hua NàXã Hua Nà : 233PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
11 8h9 : 27/07/20189h0 : 27/07/2018Khác : tách lèo san tải ĐZ 0,4 kVTBA Xã Nà CangXã Mường Cang : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
12 10h0 : 27/07/201811h0 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ tổngTBA Than Uyên 2.1Khu 1, Khu 4 TT Than Uyên : 227PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
13 8h0 : 27/07/20189h0 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ tổngTBA Than Uyên 3.2Khu 5, 6, 7 thị trấn Than Uyên : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
14 9h0 : 27/07/201810h0 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : căng kéo dây 0,4kVTBA Than Uyên 2.2Khu 2, Bản Phường : 180PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
15 10h0 : 27/07/201811h0 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ tổng TBATBA Than Uyên 2.1Khu 1, Khu 4 TT Than Uyên : 227PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
16 8h0 : 27/07/20189h0 : 27/07/2018Khác : tách lèo ĐZ 0,4 kVTBA Xã Nà CangXã Mường Cang : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
17 8h0 : 27/07/201811h0 : 27/07/2018Khác : căng kéo dây 0,4 kVTBA Hua NàXã Hua Nà : 233PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
18 9h0 : 27/07/20189h30 : 27/07/2018Khác : tách lèo san tải ĐZ 0,4 kVTBA Than Uyên 2.2Khu 2, Bản Phường : 180PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
19 8h0 : 27/07/20189h0 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ tổng TBATBA Than Uyên 3.2Khu 5, 6, 7 thị trấn Than Uyên : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
20 9h0 : 26/07/201811h0 : 26/07/2018Khác : cang kéo dây 0,4kvTBA CQT-UBX Nà Cangxã nà cang : 80PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
21 8h0 : 26/07/201811h0 : 26/07/2018Khác : kéo dây 0,4 kV sau TBA thay dây 0,4 kVTBA Xã Nà CangXã Mường Cang : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
22 14h0 : 26/07/201815h0 : 26/07/2018Khác : tách lèo san tải ĐZ 0,4 kVTBA Than Uyên 2Khu 1,2, 3 thi trấn Than Uyên- Lai Châu : 482PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
23 8h0 : 26/07/201811h0 : 26/07/2018Khác : căng kéo dây 0,4 kVTBA Xã Nà CangXã Mường Cang : 216PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
24 8h0 : 26/07/201811h0 : 26/07/2018Khác : cang kéo dây 0,4kVTBA Than Uyên 2Khu 1,2, 3 thi trấn Than Uyên- Lai Châu : 482PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
25 17h30 : 28/07/201818h0 : 28/07/2018Khác : Đấu lèo ĐD 35kVDao phụ tải 373-7/06 Ma Lù ThàngXã ma ly pho, xã Mù Sang : 1579PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
26 5h30 : 28/07/20186h0 : 28/07/2018Khác : Tách lèo ĐD35 kVDao phụ tải 373-7/06 Ma Lù ThàngXã ma ly pho, xã Mù Sang : 1579PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
27 13h30 : 24/07/201814h30 : 24/07/2018Khác : Thí nghiệm máy biến áp, các thiết bị trong tủ 0.4KVTG Công An TỉnhTrại gia Công an tỉnh : 1PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
28 15h0 : 24/07/201816h0 : 24/07/2018Khác : Thí nghiệm máy biến áp, các thiết bị trong tủ 0.4KVTBA Nhà Máy ChèNM chè Bản bo : 1PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
29 10h30 : 24/07/201811h30 : 24/07/2018Khác : Thí nghiệm máy biến áp, các thiết bị trong tủ 0.4KVNhà Máy NướcN.M nước : 1PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
30 7h30 : 24/07/20188h30 : 24/07/2018Khác : Thí nghiệm máy biến áp, các thiết bị trong tủ 0.4KVTrạm T6Không : 2PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
31 10h30 : 29/07/201811h30 : 29/07/2018Khác : TNĐK MC 372/110 Noong HẻoDCL372-7/109 Noong HẻoKhách hàng sau DCL 372-7/109 Noong Hẻo : 3090PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
32 10h0 : 28/07/201811h0 : 28/07/2018Khác : TNĐK MC 375/04 Phìn HồDCL375-7/01 Phìn Hồkhách hàng sau DCL 375-7/01 Phìn Hồ : 3210PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
33 14h0 : 26/07/201815h0 : 26/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Xà Dề PhìnKhách hàng TBA Xà Dề Phìn : 161PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
34 9h0 : 26/07/201810h0 : 26/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Tề Cu YKhách hàng TBA Tề Cu Y : 72PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
35 9h0 : 25/07/201810h0 : 25/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Mao Sao PhìnKhách hàng TBa Mao Sao Phìn : 43PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
36 14h0 : 25/07/201815h0 : 25/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA CQT Ma Sao Phìnkhách hàng TBA CQT MaoSsao Phìn : 58PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
37 14h0 : 24/07/201815h0 : 24/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA CQT Tả PhìnKH TBA CQT Tả Phìn : 142PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
38 9h0 : 24/07/201810h0 : 24/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Tả PhìnKhac hàng TBA Tả Phìn : 305PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
39 9h0 : 24/07/201810h0 : 24/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Chăn Nưa 2Khách hàng TBA Chăn Nưa 2 : 198PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
40 9h0 : 23/07/201810h0 : 23/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Phăng Xô Linkhách hàng sau TBA phăng xô lin : 188PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
41 14h0 : 23/07/201815h0 : 23/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA CQT Phăng Xô LinKhách hàng TBA CQT Phăng Xô Lin : 65PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
42 9h0 : 23/07/201810h0 : 23/07/2018Khác : Chỉnh trang theo tiêu chí 5S TBATBA Chăn Nưa 1Khách hàng TBA Chăn Nưa 1 : 213PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
43 8h0 : 29/07/201811h30 : 29/07/2018Khác : thay công tơ định kỳ khách hàngTBA T8.1khách hàng nhánh 1 TBA T8.1 : 148PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
44 8h0 : 26/07/201811h30 : 26/07/2018Khác : thay công tơ định kỳ khách hàngTBA T8.1khách hàng nhánh 1 TBA T8.1 : 148PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
45 8h0 : 25/07/20189h30 : 25/07/2018Khác : vệ sinh công nghiệp TBATBA Huổi Sángbản huổi sáng : 39PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
46 6h0 : 21/07/201818h0 : 21/07/2018Khác : di chuyển DCL 375-7/10 Hua PảngDCL 375-7/01 PÁ PẢNGnậm ban ,chung chải : 320PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
47 7h30 : 27/07/201811h30 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA Chợ Nậm LỏongKH-TBA cợ nậm loỏng : 302PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
48 13h30 : 27/07/201817h30 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA 450m/HPhuong quyết thắng : 83PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
49 11h30 : 27/07/201817h30 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA Quyết ThắngKhách hàng TBA quyết thắng-phường quyết thắng : 58PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
50 13h30 : 27/07/201817h30 : 27/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA 2A Mở RộngKH sau 2A MR : 251PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
51 7h30 : 25/07/201811h30 : 25/07/2018Thay công tơ định kỳ : Di chuyển cột 0.4 KvBổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA Dân cư Số 2 GD IIKhách hàng-TBA Dân cư Số 2 GD II : 96PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
52 7h30 : 24/07/201811h30 : 24/07/2018Thay công tơ định kỳ : Di chuyển cột 0,4 Kv.Bổ sung tiếp địa +chỉnh trang 5STBA 105 m2/hộKH-TBA 105m2/hộ : 211PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
53 7h30 : 23/07/201811h30 : 23/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA Số 4.2KH- TBA 4.2-phường đoàn kết : 249PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
54 13h30 : 23/07/201817h30 : 23/07/2018Thay công tơ định kỳ : Bổ sung tiếp địa làm việc+chỉnh trang 5STBA Số 6KH TBA số 6 : 309PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Điện lực Nậm Nhùn
55 7h30 : 26/07/201817h30 : 26/07/2018Khác : thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tửTBA Bum Nưa 1Khách hàng TBA Bum Nưa 1 : 150PA2909Điện lực Nậm Nhùn
56 14h30 : 25/07/201816h0 : 25/07/2018Khác : Vệ sinh công nghiệp TBATBA TĐC thị trấn Mường TèKhách hàng thuộc TBA TDC Mường tè : 61PA2909Điện lực Nậm Nhùn
57 7h0 : 24/07/20189h0 : 24/07/2018Khác : vệ sinh công nghiệp TBATBA TĐC 2 TT.Mường Tèkhu 11 tt muong te : 173PA2909Điện lực Nậm Nhùn