Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank

 

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Công ty Điện lực Lai Châu xin thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên toàn tỉnh Lai Châu trong tuần từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 như sau:

I. Huyện Phong Thổ

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

19/11

09h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Huổi Én

11h00

19/11

12h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Hoang Thèn 1

09h30

19/11

10h30

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Tây Sơn

13h30

19/11

14h30

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Huổi Sen

15h00

19/11

16h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Hô Sao Chải

09h00

20/11

10h00

20/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Sin Suối Hồ 1

06h30

21/11

11h00

21/11

Tách lèo vị trí cột 38 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 15 nhánh rẽ Ma Lù Thàng, kết hợp thay má DPT 373-7/06 Ma Lù Thàng lộ 373E29.4, thay đầu cốt DPT 373-7/60 Pa Tần, 373-7/01 Huổi Luông, 373-7/06 Ma Lù Thàng, DCL 373-7/01 Bệnh Viện, 373-7/01 TĐ Nậm Cát, MC 373/03 Ma Ly Pho, Thay khiếm khuyết sứ vỡ, Bảo dưỡng các DPT, DCL,thí nghiệm định kỳ TBA Chiếu sáng số 1Phong Thổ, Mỏ Đá Hữu Hảo, MC 373/68 Pa Tần, Lấy mẫu dầu MBA tại các TBA CQT Vàng khon, phong thổ 5, cửa khẩu 1, TBA Phong Thổ 3, 4, 5, Nậm Tiến 1

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

08h00

21/11

16h00

21/11

Sửa chữa lớn ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng từ cột 01 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 14 nhánh rẽ Ma Lù Thàng

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

16h00

21/11

17h00

21/11

Đấu lèo vị trí cột 38 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 15 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng sau khi sửa chữa lớn xong lộ 373E29.4

 

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

06h00

22/11

07h00

22/11

Tách lèo vị trí cột 12 , 35 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng lộ 373E29.4

 

Khách hàng TBA Phong Thổ 4,5, CQT Phong Thổ 5, Huổi Luông Tái Định Cư và các Xã Ma Ly Pho, Mù Sang

07h00

22/11

16h00

22/11

Sửa chữa lớn ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng từ vị trí cột cột 14 đến vị trí cột 32 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng, vệ sinh công nghiệp TBA HLT Định Cư

Khách hàng TBA Huổi Luông Tái Định Cư

16h00

22/11

17h00

22/11

Đấu lèo vị trí cột 12 , 35 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng lộ 373E29.4

 

Khách hàng TBA Phong Thổ 4,5, CQT Phong Thổ 5, Huổi Luông Tái Định Cư và các Xã Ma Ly Pho, Mù Sang

II. Huyện Tân Uyên

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

07h30  16/11

08h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA Kho Bạc

08h30  16/11

09h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA Công An Huyện

09h30  16/11

10h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA TTVHHN

07h30  16/11

08h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA 226 Nậm Cần

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV sau TBA Bản Bút

Khách hàng TBA Bả Bút

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA T1 Thị Trấn

Khách hàng TBA T1 Thị Trấn

08h30  21/11

09h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA Nà Sẳng 2

Khách hàng TBA Nà Sẳng 2

08h30  21/11

09h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA TĐC Nà Cóc

Khách hàng TBA TĐC Nà Cóc

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA CQT Đội 3

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách Hàng TBA Đội 3

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA Phiêng Sản

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA TĐC Hua Cưởm

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA TTVH HN

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối chuyển đổi từ lưới cũ xang lưới mới và tháo dỡ thu hồi lưới cũ cột 01-19/II, Cột 01-11/I ĐZ 0,4 kV TBA Hua Sỏ

Khách hàng TBA Hua Sỏ

09h00  21/11

09h30  21/11

Chuyển dây sang cột mới cột 09/I ĐZ 0,4 kV TBA Tho Nó

Khách hàng TBA Tho Nó

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 20.2/II ĐZ 0,4 kV TBA Nậm Sỏ 2

Khách hàng TBA Nậm Sỏ 2

07h30  22/11

08h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 06/I ĐZ 0,4 kV TBA Bó Lun

Khách hàng TBA Bó Lun

08h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 17.9/I IĐZ 0,4 kV TBA Tát Xôm 2

Khách hàng TBA Tát Xôm 2

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 9/I IĐZ 0,4 kV TBA Đội 25

Khách hàng TBA Đội 25

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 1/II IĐZ 0,4 kV TBA Bản Bút

Khách hàng TBA Bản Bút

07h30  22/11

08h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 15/I IĐZ 0,4 kV TBA Thân Thuộc 4

Khách hàng TBA Thân Thuộc 4

09h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 4.14/I IĐZ 0,4 kV TBA Nà Cóc

Khách hàng TBA Nà Cóc

09h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 2/II ,2.7/II ĐZ 0,4 kV TBA Nà Hoi

Khách hàng TBA Nà Hoi

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 12/I ĐZ 0,4 kV TBA Nà Rồm

Khách hàng TBA Nà Rộm

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 28,30.31/II ,8,10/II ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 3

Khách hàng TBA Mường Khoa 3

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 28,30.31/II ,8,10/II ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 3

Khách hàng TBA Mường Khoa 3

13h30  22/11

14h00  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 1,8,17,25,28/II Cột 2/I ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 6

Khách TBA Mường Khoa 6

14h30  22/11

15h00  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 8.2/I ĐZ 0,4 kV TBA UBX Thân Thuộc

Khách hàng UBX Thân Thuộc

III. Huyện Sìn Hồ

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

16/11

10h00

16/11

 San tải ĐZ 0,4kV từ TBA Nậm Cuổi sang TBA Lá Lạnh ( tại VT cột 18 lộ 1)

Khách hàng TBA Nậm Cuổi

 

08h00

21/11

 

11h00

21/11

 - Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Co Đớ tại VT cột 54 ( CQT TBA Nậm Mạ 1);san tải ĐZ 0,4kV

- Thay CSV định kỳ quay vòng: Nậm Phìn; Nậm Mạ 2; Huổi Ca

Khách hàng sau DCL 372-7/24 Ngải Thầu

 


IV. Huyện Than Uyên

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

 21/11

09h00

21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Bản On

11h00

 21/11

12h00

 21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBATT xã Khoen On

14h00

 21/11

15h00

 21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Pom Pa 1

16h00

 21/11

17h00

21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Pom Pa 2

V. Huyện Nậm Nhùn

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

 16/11

09h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc BA BẢN KANG

09h30

 16/11

10h30

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA BẲN GiẲNG

11h00

16/11

12h00

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA NẬM KHẢO

13h30

16/11

14h30

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA TỔNG PỊT

15h00

 16/11

16h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA HẮT MÉ

16h30

16/11

17h30

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA PHIÊNG LẰN

08h00

 17/11

09h00

17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA TA NGÁ

09h30

 17/11

10h30

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA NẬM CHÀ

11h00

 1711

12h00

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA HUỔI SÓ

13h30

17/11

14h30

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM Ô

15h00

17/11

16h00

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM NÔ

16h30

 17/11

17h30

17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM NÓ 2

08h00 18/11

09h00

18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBANẬM SẢO 1

09h30

 18/11

10h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM SẢO 2

11h00

 18/11

12h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA TRUNG CHẢI 1

13h30

18/11

14h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA TRUNG CHẢI 2

15h00

18/11

16h00

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PA PẢNG

16h30

18/11

17h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA HÚA PẢNG

08h00

19/11

09h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM CHẺ

09h30

 19/11

10h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM SẺ

11h00

 19/11

12h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÁ BON

13h30

 19/11

14h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÈ NGÀI 1

15h00

19/11

16h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÈ NGÀI 2

16h30

 19/11

17h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA MA SANG

08h00

 20/11

09h00 20/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM VẠC 1

09h30

 20/11

10h30

 20/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM VẠC 2

 

VI. Huyện Tam Đường và Thành Phố Lai Châu

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

16h30

21/11

17h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc

KH TBA Tả Lèng

07h30

21/11

08h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc

KH TBA CQT DC 5.2

09h00

21/11

10h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tỉnh Ủy

KH sau TBA Tỉnh Ủy

10h30

21/11

11h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT 450m2/hộ

KH sau TBA CQT 450m2/hộ

13h30

21/11

14h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

KH sau TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

15h00

21/11

16h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Va 12

KH sau TBA Chu Va 12

16h30

21/11

17h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Sùng Phài B

KH sau TBA Sùng Phài B

16h30

21/11

17h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.

KH TBA Tả Lèng

07h30

21/11

08h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.

KH TBA CQT DC 5.2

09h00

21/11

10h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tỉnh Ủy

KH sau TBA Tỉnh Ủy

10h30

21/11

11h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT 450m2/hộ

KH sau TBA CQT 450m2/hộ

13h30

21/11

14h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

KH sau TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Hồng Thu Mông

KH sau TBA Hồng Thu Mông

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Gia Khâu

KH sau TBA Gia Khâu

10h30

22/11

11h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Thèn Thầu

KH sau TBA Thèn Thầu

13h30

22/11

14h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tiên Bình

KH sau TBA Tiên Bình

15h00

22/11

16h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Va 8

KH sau TBA Chu Va 8

16h30

22/11

17h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Khu Dân Cư Trung Tâm

KH sau TBA Khu Dân Cư Trung Tâm

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Nà Cơ

KH sau TBA Nà Cơ

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Số 10

KH sau TBA Số 10

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Gia Khâu

KH sau TBA Gia Khâu

10h30

22/11

11h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Nà Cà

KH sau TBA Nà Cà

13h30

22/11

14h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Số 13

KH sau TBA Số 13

15h00

22/11

16h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA 8B

KH sau TBA 8B

16h30

22/11

17h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Phan Khèo.

KH sau TBA Phan Khèo

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Khèo Thầu

KH sau TBA Khèo Thầu

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Lìn.

KH sau TBA Chu Lìn

Trân trọng thông báo.

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Công ty Điện lực Lai Châu xin thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên toàn tỉnh Lai Châu trong tuần từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 như sau:

I. Huyện Phong Thổ

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

19/11

09h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Huổi Én

11h00

19/11

12h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Hoang Thèn 1

09h30

19/11

10h30

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Tây Sơn

13h30

19/11

14h30

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Huổi Sen

15h00

19/11

16h00

19/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp

Khách hàng sau TBA Hô Sao Chải

09h00

20/11

10h00

20/11

Thay công tơ tổng có chức năng đo xa, vệ sinh công nghiệp, lấy mẫu dầu

Khách hàng sau TBA Sin Suối Hồ 1

06h30

21/11

11h00

21/11

Tách lèo vị trí cột 38 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 15 nhánh rẽ Ma Lù Thàng, kết hợp thay má DPT 373-7/06 Ma Lù Thàng lộ 373E29.4, thay đầu cốt DPT 373-7/60 Pa Tần, 373-7/01 Huổi Luông, 373-7/06 Ma Lù Thàng, DCL 373-7/01 Bệnh Viện, 373-7/01 TĐ Nậm Cát, MC 373/03 Ma Ly Pho, Thay khiếm khuyết sứ vỡ, Bảo dưỡng các DPT, DCL,thí nghiệm định kỳ TBA Chiếu sáng số 1Phong Thổ, Mỏ Đá Hữu Hảo, MC 373/68 Pa Tần, Lấy mẫu dầu MBA tại các TBA CQT Vàng khon, phong thổ 5, cửa khẩu 1, TBA Phong Thổ 3, 4, 5, Nậm Tiến 1

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

08h00

21/11

16h00

21/11

Sửa chữa lớn ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng từ cột 01 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 14 nhánh rẽ Ma Lù Thàng

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

16h00

21/11

17h00

21/11

Đấu lèo vị trí cột 38 ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần và cột 15 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng sau khi sửa chữa lớn xong lộ 373E29.4

 

Khách hàng khu vực thị trấn Phong Thổ Xã Pa Tần , Huổi Luông, Ma Ly Pho, Mù Sang

06h00

22/11

07h00

22/11

Tách lèo vị trí cột 12 , 35 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng lộ 373E29.4

 

Khách hàng TBA Phong Thổ 4,5, CQT Phong Thổ 5, Huổi Luông Tái Định Cư và các Xã Ma Ly Pho, Mù Sang

07h00

22/11

16h00

22/11

Sửa chữa lớn ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng từ vị trí cột cột 14 đến vị trí cột 32 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng, vệ sinh công nghiệp TBA HLT Định Cư

Khách hàng TBA Huổi Luông Tái Định Cư

16h00

22/11

17h00

22/11

Đấu lèo vị trí cột 12 , 35 ĐZ 35kV nhánh rẽ Ma Lù Thàng lộ 373E29.4

 

Khách hàng TBA Phong Thổ 4,5, CQT Phong Thổ 5, Huổi Luông Tái Định Cư và các Xã Ma Ly Pho, Mù Sang

II. Huyện Tân Uyên

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

07h30  16/11

08h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA Kho Bạc

08h30  16/11

09h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA Công An Huyện

09h30  16/11

10h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA TTVHHN

07h30  16/11

08h00  16/11

Thay công tơ tổng

Khách hàng TBA 226 Nậm Cần

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV sau TBA Bản Bút

Khách hàng TBA Bả Bút

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA T1 Thị Trấn

Khách hàng TBA T1 Thị Trấn

08h30  21/11

09h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA Nà Sẳng 2

Khách hàng TBA Nà Sẳng 2

08h30  21/11

09h30  21/11

Đấu nối ĐZ 0,4 kV TBA TĐC Nà Cóc

Khách hàng TBA TĐC Nà Cóc

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA CQT Đội 3

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách Hàng TBA Đội 3

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA Phiêng Sản

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA TĐC Hua Cưởm

07h30  21/11

08h30  21/11

Thay công tơ chuyển đổi và lắp thiết bị đo xa tại TBA

Khách hàng TBA TTVH HN

07h30  21/11

08h30  21/11

Đấu nối chuyển đổi từ lưới cũ xang lưới mới và tháo dỡ thu hồi lưới cũ cột 01-19/II, Cột 01-11/I ĐZ 0,4 kV TBA Hua Sỏ

Khách hàng TBA Hua Sỏ

09h00  21/11

09h30  21/11

Chuyển dây sang cột mới cột 09/I ĐZ 0,4 kV TBA Tho Nó

Khách hàng TBA Tho Nó

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 20.2/II ĐZ 0,4 kV TBA Nậm Sỏ 2

Khách hàng TBA Nậm Sỏ 2

07h30  22/11

08h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 06/I ĐZ 0,4 kV TBA Bó Lun

Khách hàng TBA Bó Lun

08h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 17.9/I IĐZ 0,4 kV TBA Tát Xôm 2

Khách hàng TBA Tát Xôm 2

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 9/I IĐZ 0,4 kV TBA Đội 25

Khách hàng TBA Đội 25

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 1/II IĐZ 0,4 kV TBA Bản Bút

Khách hàng TBA Bản Bút

07h30  22/11

08h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 15/I IĐZ 0,4 kV TBA Thân Thuộc 4

Khách hàng TBA Thân Thuộc 4

09h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 4.14/I IĐZ 0,4 kV TBA Nà Cóc

Khách hàng TBA Nà Cóc

09h00  22/11

09h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 2/II ,2.7/II ĐZ 0,4 kV TBA Nà Hoi

Khách hàng TBA Nà Hoi

10h00  22/11

10h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 12/I ĐZ 0,4 kV TBA Nà Rồm

Khách hàng TBA Nà Rộm

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 28,30.31/II ,8,10/II ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 3

Khách hàng TBA Mường Khoa 3

11h00  22/11

11h30  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 28,30.31/II ,8,10/II ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 3

Khách hàng TBA Mường Khoa 3

13h30  22/11

14h00  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 1,8,17,25,28/II Cột 2/I ĐZ 0,4 kV TBA Mường Khoa 6

Khách TBA Mường Khoa 6

14h30  22/11

15h00  22/11

Chuyển dây sang cột mới cột 8.2/I ĐZ 0,4 kV TBA UBX Thân Thuộc

Khách hàng UBX Thân Thuộc

III. Huyện Sìn Hồ

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

16/11

10h00

16/11

 San tải ĐZ 0,4kV từ TBA Nậm Cuổi sang TBA Lá Lạnh ( tại VT cột 18 lộ 1)

Khách hàng TBA Nậm Cuổi

 

08h00

21/11

 

11h00

21/11

 - Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Co Đớ tại VT cột 54 ( CQT TBA Nậm Mạ 1);san tải ĐZ 0,4kV

- Thay CSV định kỳ quay vòng: Nậm Phìn; Nậm Mạ 2; Huổi Ca

Khách hàng sau DCL 372-7/24 Ngải Thầu

 


IV. Huyện Than Uyên

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

 21/11

09h00

21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Bản On

11h00

 21/11

12h00

 21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBATT xã Khoen On

14h00

 21/11

15h00

 21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Pom Pa 1

16h00

 21/11

17h00

21/11

Thay định kỳ chống sét van TBA

 

Khách hàng TBA Pom Pa 2

V. Huyện Nậm Nhùn

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

08h00

 16/11

09h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc BA BẢN KANG

09h30

 16/11

10h30

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA BẲN GiẲNG

11h00

16/11

12h00

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA NẬM KHẢO

13h30

16/11

14h30

16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA TỔNG PỊT

15h00

 16/11

16h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA HẮT MÉ

16h30

16/11

17h30

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA PHIÊNG LẰN

08h00

 17/11

09h00

17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA TA NGÁ

09h30

 17/11

10h30

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA NẬM CHÀ

11h00

 1711

12h00

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc TBA HUỔI SÓ

13h30

17/11

14h30

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM Ô

15h00

17/11

16h00

 17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM NÔ

16h30

 17/11

17h30

17/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM NÓ 2

08h00 18/11

09h00

18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBANẬM SẢO 1

09h30

 18/11

10h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM SẢO 2

11h00

 18/11

12h00

 16/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA TRUNG CHẢI 1

13h30

18/11

14h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA TRUNG CHẢI 2

15h00

18/11

16h00

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PA PẢNG

16h30

18/11

17h30

 18/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA HÚA PẢNG

08h00

19/11

09h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM CHẺ

09h30

 19/11

10h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM SẺ

11h00

 19/11

12h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÁ BON

13h30

 19/11

14h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÈ NGÀI 1

15h00

19/11

16h00

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA PÈ NGÀI 2

16h30

 19/11

17h30

 19/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA MA SANG

08h00

 20/11

09h00 20/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM VẠC 1

09h30

 20/11

10h30

 20/11

Thay công tơ định kỳ tổng TBA

Khách hàng thuộc  TBA NẬM VẠC 2

 

VI. Huyện Tam Đường và Thành Phố Lai Châu

Thời gian dự kiến

Nội dung công việc

Khu vực mất điện

Bắt đầu

Kết thúc

16h30

21/11

17h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc

KH TBA Tả Lèng

07h30

21/11

08h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc

KH TBA CQT DC 5.2

09h00

21/11

10h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tỉnh Ủy

KH sau TBA Tỉnh Ủy

10h30

21/11

11h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT 450m2/hộ

KH sau TBA CQT 450m2/hộ

13h30

21/11

14h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

KH sau TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

15h00

21/11

16h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Va 12

KH sau TBA Chu Va 12

16h30

21/11

17h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Sùng Phài B

KH sau TBA Sùng Phài B

16h30

21/11

17h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.

KH TBA Tả Lèng

07h30

21/11

08h30

21/11

- Thí nghiệm định kỳ MBA, các thiết bị tại tủ 0,4KV
- VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.

KH TBA CQT DC 5.2

09h00

21/11

10h00

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tỉnh Ủy

KH sau TBA Tỉnh Ủy

10h30

21/11

11h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT 450m2/hộ

KH sau TBA CQT 450m2/hộ

13h30

21/11

14h30

21/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

KH sau TBA CQT Khu Dân Cư Số 1.1 MR

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Hồng Thu Mông

KH sau TBA Hồng Thu Mông

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Gia Khâu

KH sau TBA Gia Khâu

10h30

22/11

11h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Thèn Thầu

KH sau TBA Thèn Thầu

13h30

22/11

14h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Tiên Bình

KH sau TBA Tiên Bình

15h00

22/11

16h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Va 8

KH sau TBA Chu Va 8

16h30

22/11

17h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Khu Dân Cư Trung Tâm

KH sau TBA Khu Dân Cư Trung Tâm

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Nà Cơ

KH sau TBA Nà Cơ

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Số 10

KH sau TBA Số 10

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Gia Khâu

KH sau TBA Gia Khâu

10h30

22/11

11h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Nà Cà

KH sau TBA Nà Cà

13h30

22/11

14h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Số 13

KH sau TBA Số 13

15h00

22/11

16h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA 8B

KH sau TBA 8B

16h30

22/11

17h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Phan Khèo.

KH sau TBA Phan Khèo

07h30

22/11

08h30

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Khèo Thầu

KH sau TBA Khèo Thầu

09h00

22/11

10h00

22/11

Lấy mẫu dầu MBA tại TBA Chu Lìn.

KH sau TBA Chu Lìn

Trân trọng thông báo.

 

 

 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Có lỗi trong quá trình đọc dữ liệu. Input string was not in a correct format.