Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
LỊCH THU TIỀN ĐIỆN CÁC ĐIỆN LỰC
Lịch thu tiền điện Điện lực Phong Thổ
Lịch thu tiền điện Điện lực Phong Thổ
2015-08-14 16:02
-1254
Lịch thu tiền điện Điện lực Mường Tè
Lịch thu tiền điện Điện lực Mường Tè
2015-08-07 14:46
-1261
Lịch thu tiền điện Điện lực Sìn Hồ
Lịch thu tiền điện Điện lực Sìn Hồ
2015-08-04 14:27
-1264
Lịch thu tiền điện Điện lực Tam Đường
Lịch thu tiền điện Điện lực Tam Đường
2015-08-04 14:23
-1264
Lịch thu tiền điện Điện lực Tân Uyên
Lịch thu tiền điện Điện lực Tân Uyên
2015-08-04 14:06
-1264
Lịch Thu Tiền điện Điện Lực Than Uyên
Lịch Thu Tiền Điện Điên Lực Than Uyên
2015-08-04 14:03
-1264
Lịch thu tiền điện Điện lực Thành Phố Lai Châu
Lịch thu tiền điện Điện lực Thành Phố Lai Châu
2015-07-20 16:19
-1279