Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện công tác rà soát và phê duyệt vị trí chức danh công việc trước khi áp dụng Quy định phân phối lương theo nguyên tắc 3Ps
 
2020-11-05 08:38:56. Lượt xem: 68
 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 16/10/2020 về rà soát hệ thống sơ đồ chức danh công việc của Văn phòng và các Ban Cơ quan Tổng công ty trước khi áp dụng thực hiện Quy định phân phối lương theo nguyên tắc 3Ps. Do việc xác định vị trí chức danh CVC của các Ban chưa thực sự phù hợp, chưa đáp ứng được tính cần thiết của nhiệm vụ, chức năng chính của Ban,  tỷ lệ CVC tại các Ban chiếm tỷ lệ khá nhiều so với yêu cầu của công việc thực tế, điều đó hoàn toàn chưa phù hợp với nguyên tắc xây dựng sơ đồ chức danh và dẫn đến tính mất cân bằng trong việc thực hiện nguyên tắc trả lương 3Ps.

Để xác định tính cần thiết, tính đúng đắn và mức độ phù hợp với yêu cầu của từng vị trí chức danh trong việc xây dựng sơ đồ chức danh của từng Ban, Tổng Giám đốc yêu cầu các Ban/Văn phòng thực hiện rà soát kỹ chức danh và đề xuất theo hướng giảm tỷ lệ số lượng CVC để tổng hợp chung cho cả 17 Ban/Văn phòng chỉ còn khoảng 30% số lượng CVC tại các Ban/Văn phòng Cơ quan Tổng công ty, đồng thời khi xây dựng sơ đồ chức danh cần quy

- Với những CBCNV đã được công nhận là CVC thì được hưởng hệ số chức danh CVC của lương V1 (lương cơ bản).

- Với lương V2 là lương để đánh giá hiệu quả công việc thực tế thì sẽ không được áp hệ số chức danh CVC mà căn cứ vào sơ đồ chức danh công việc của từng Ban, trong đó yêu cầu các Ban khi xây dựng sơ đồ chức danh cần xác định rõ:

* Chức danh công việc nhóm 1 (viết tắt là N1) là các chức danh có khối lượng công việc và mức độ phức tạp công việc ở mức độ cao trong Ban, đòi hỏi năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vượt trội, tương ứng với hệ số chức danh công việc ki = 1.55.

* Chức danh công việc nhóm 2 (viết tắt là N2) là các chức danh có khối lượng công việc và mức độ phức tạp công việc ở mức độ trung bình cao trong Ban, tương ứng với hệ số chức danh công việc ki = 1.3

* Khi áp chức danh cho CBCNV trong Ban thực hiện các chức danh công việc nhóm 1 hay nhóm 2 sẽ không phân biệt thâm niên công tác mà tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Như vậy, khái niệm CVC trong việc áp sơ đồ chức danh không còn nữa mà thay thế bằng khái niệm “N1”, tương tự với khái niệm CV được thay thế bằng “N2”.

Thực hiện yêu cầu trên, từ ngày 19/10 đến 22/10/2020, tại Cơ quan Tổng công ty, các Phó Tổng Giám đốc đã chủ trì thực hiện việc rà soát sơ đồ chức danh đối với các Ban do mình phụ trách. Đối với 02 Ban thuộc Hội đồng thành viên do Ông Bùi Lê Cường – TV HĐTV chủ trì, rà soát. Về cơ bản, các Ban hoàn toàn chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong việc xác định lại yêu cầu của từng vị trí chức danh, xây dựng hoàn thiện sơ đồ chức danh của Ban, đảm bảo tỷ lệ N1 không vượt quá 30% tại mỗi Ban.
 
Ông Đỗ Văn Năm – Phó Ban Kinh doanh thuyết trình các vị vị trí chức danh cần thiết trong Ban
 
Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc tại cuộc họp rà soát chức danh
 
Ông Lê Minh Tuấn - Phó TGĐ tại cuộc họp rà soát chức danh đối với các Ban do PTGĐ phụ trách
 
Chiều ngày 26/10/2020, cuộc họp: Phê duyệt vị trí chức danh công việc của Văn phòng và các Ban Tổng công ty đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Bà Đỗ Nguyệt Ánh – TV HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng tham dự có Ông Bùi Lê Cường – TV HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty. Sau khi nghe ý kiến phát biểu về việc triển khai khai thực hiện rà soát chức danh tại Văn phòng và các Ban, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh – chủ trì cuộc họp đã kết luận như sau:

- Việc xây dựng sơ đồ vị trí chức danh công việc tại Văn phòng và các Ban Tổng công ty là căn cứ trên nhiệm vụ quản trị chiến lược của Tổng Công ty đồng thời căn cứ trên chức năng nhiệm vụ của các Ban, Lãnh đạo Tổng công ty thống nhất thông qua phê duyệt tạm thời số lượng các chức danh nhóm công việc N1, N2 tại Văn phòng và các Ban Tổng công ty, yêu cầu áp dụng ngay Quy định phân phối tiền lương 3Ps để có sơ sở đánh giá khung năng lực cho từng vị trí tương ứng với năng lực của từng CBCNV.
 
- Hàng tháng, Lãnh đạo Tổng công ty được phân công phụ trách trực tiếp các Ban có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ Hoàn thành nhiệm vụ của Ban tương ứng với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty giao cho Ban đó. Tương tự như vậy, yêu cầu các Trưởng Ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân tương ứng với các vị trí chức danh nhóm N1, N2 trong sơ đồ chức danh đã được lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.
 
- Sơ đồ chức danh và số lượng vị trí chức danh nhóm N1, N2 cụ thể của từng Ban được phê duyệt lần này dựa trên nhiệm vụ của các Ban trong thời điểm hiện nay và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của từng cá nhân trong Ban. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong từng giai đoạn và năng lực, trình độ chuyên môn thực tế của các cá nhân được áp chức danh gắn với vị trí chức danh công việc đã được lãnh đạo phê duyệt, Ban lãnh đạo Tổng công ty thống nhất sẽ xem xét, điều chỉnh 03 tháng/lần đối với sơ đồ chức danh công việc của từng ban và từng vị trí chức danh của cá nhân được áp (nếu cần thiết).
 
- Trưởng các Ban Tổng công ty thực hiện việc áp chức danh công việc nhóm N1, N2 đối với CBCNV trong Ban theo số lượng thực tế và đúng tên chức danh đã được Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

- Văn phòng Tổng công ty là đầu mối tổng hợp trình Lãnh đạo Tổng công ty Quyết định phê duyệt chính thức hoặc Quyết định sửa đổi và bổ sung (nếu có) sơ đồ chức danh đã được thông qua. Chủ trì, phối hợp với NPCIT cập nhật module chấm điểm Hoàn thành nhiệm vụ của Ban, của cá nhân trên phần mềm Quản lý giám sát công việc và hướng dẫn các Ban sử dụng. Yêu cầu triển khai thực hiện thử nghiệm trong tháng 11/2020 và áp dụng chính thức vào tháng 12/2020.
 
- Yêu cầu các Ban và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường trau dồi kỹ năng và trình độ, đáp ứng ngày một tốt hơn công việc để gia tăng số lượng vị trí nhóm N1 trong từng Ban và trong toàn Tổng công ty.
Phòng QTNS VP Tổng công ty
 
 
Tin cùng thư mục :
Nguyên nhân tiền điện tăng cao và các giải pháp giảm chi phí tiền điện
Khuyến nghị khách hàng thanh toán dịch vụ trực tuyến - phòng chống COVID – 19
EVNNPC Triển khai các giải pháp bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng
Tổng Giám đốc EVNNPC gửi thư khen ngợi, biểu dương công nhân Điện lực Quỳ Hợp – Nghệ An cứu người bị điện giật
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp nối phong trào vì một Việt Nam xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ
Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021
EVN ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam
Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn tra cứu chỉ số công tơ/điểm thu và hình thức thu tiền điện
Video:Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC hướng dẫn Đăng ký cấp điện mới qua App Chăm sóc khách hàng
Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh và Truyền thông năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : DannyScullin
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 2399

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc