Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
EVN ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam
 
2021-03-27 23:32:10. Lượt xem: 50

Ngày 17/3/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thay thế Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017.

Theo đó, kết cấu của Quy định mới ban hành kèm Quyết định 353/QĐ-EVN gồm 3 Chương và 12 Điều, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2021 và thay thế Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện Quốc gia lực Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017.

Cụ thể, Quy định mới bổ sung nội dung Điều 3. Thông tin khách hàng cần biết gồm 7 khoản, quy định chung các vấn đề khách hàng cần biết khi có yêu cầu về dịch vụ điện; Điều 4. Tổng quan cung cấp dịch vụ gồm 3 khoản, trong đó quy định: 4 nhóm dịch vụ điện, các hình thức tiếp nhận và giải đáp dịch vụ, các hình thức cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, một số nội dung liên quan đến chỉ dẫn khách hàng, trình tự thủ tục giải quyết dịch vụ điện được thể hiện bằng các lưu đồ trong phụ lục đính kèm Quy định.

Đối với dịch vụ cấp điện hạ áp không còn quy định riêng thời gian cung cấp dịch vụ cấp mới theo khu vực và loại khách hàng (Sinh hoạt, Ngoài sinh hoạt) mà quy định chung thời gian dịch vụ cấp điện mới hạ áp là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/ lắp đặt máy biến dòng điện không quá 7 ngày làm việc.

Đối với các dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ: Quy định thống nhất thời gian tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đối với các dịch vụ miễn phí là không quá 3 ngày làm việc, đối với dịch vụ có chi phí là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra thiết bị đo đếm không quá 3 ngày làm việc.

Phụ lục VII: Mục 7. Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện đã được thay thế bằng Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Lưu đồ:

1. TỔNG QUAN CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN

2. LƯU ĐỒ DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP

3. LƯU ĐỒ DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TRUNG ÁP

4. LƯU ĐỒ CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

5. LƯU ĐỒ CÁC DỊCH VỤ CÓ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

6. LƯU ĐỒ KIỂM TRA/KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO ĐẾM

 
Tin cùng thư mục :
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp nối phong trào vì một Việt Nam xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ
Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021
Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn tra cứu chỉ số công tơ/điểm thu và hình thức thu tiền điện
Video:Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC hướng dẫn Đăng ký cấp điện mới qua App Chăm sóc khách hàng
Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh và Truyền thông năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19
Tổng công ty Điện lực miền Bắc công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình
EVNNPC khen thưởng 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19
Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2021
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LidiaVanderp
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2387

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc