PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ
 
2013-07-29 16:04:56. Lượt xem: 1417

Địa chỉ:Phường Đoàn kết - Thị xã Lai Châu

Ngày thành lập:28/04/2008

Về mô hình tổ chức:  Phân xưởng Thiết kế gồm 3 tổ

Tổ văn phòng

Tổ khảo sát

  Tổ thiết kế

Lãnh đạo Phân xưởng Thiết kế

Quản đốc: Phạm Văn Vương  

P.Quản đốc: Nguyễn Văn Tỉnh

Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 13 người trong đó 03 người có trình độ đại học, cao đẳng có 08  người, trung cấp có 02 người.                                                                                                                                                 Chức nhiệm vụ của phân xưởng thiết kế 

- Tổ chức Thực hiện công tác khảo sát , thiết kế các công trình xây dựng chuyên ngành điện từ cấp điện áp đến 35KV trở xuống (các dự án nhóm C ), các dự án hạ tầng viễn thông trong phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Lai Châu

- Thực hiện kế họạch khảo sát ,thiết kế xây dựng các công trình thuộc kế hoạch SXKD của Điện lực,các công trình do Điện lực làm chủ đầu tư,các công trình nguồn vốn của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về sản phẩm Tư vấn khảo sát thiết kế trước cơ quan thẩm định

- Chủ trì phối hợp các phòng ban chức năng của Điện lực tham gia giám sát,nghiệm thu các hạng mục công trình(phần quyến tác giả) do Phân xưởng tue vấn thiết kế thực hiện.

- Lập hồ sơ quyết toán chi phí khảo sát thiết kế các công trình khi có báo cáo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

    Theo nguồn tin Phân xưởng thiết kế.

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElanaD302957
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1672

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc