PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
 
2015-07-08 16:08:34. Lượt xem: 1829

Năm 2015, nhằm thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp nói chung và tiếp tục thực hiện chương trình hành động năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động của Tổng công ty, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản gửi các đơn vị về thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2015 và phát động phong trào thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp theo chủ của Tổng công ty phát động. Đặc biệt, Lãnh đạo Tổng công ty và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chỉ thị Thi đua Liên tịch, trong chỉ thị nêu rõ công tác Văn hóa doanh nghiệp được chú trọng thực hiện như một mặt công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về Văn hóa doanh nghiệp nâng cao tầm nhận thức cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty về các giá trị văn hóa nói chung và về văn hóa Tổng công ty, của Tập đoàn nói riêng cũng như nâng cao ý thức tự giác của người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động do lỗi chủ quan của con người. Năm nay, Tổng công ty phát động 02 chủ đề thực thi gắn liền với công tác chuyên môn và giao tiếp để chuẩn hóa các hành vi ứng xử văn hóa của mỗi người cán bộ, công nhân viên Tổng công ty nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Điện Tận tâm - trí tuệ, trách nhiệm - thân thiện tạo động lực làm việc, tạo không khí thi đua, môi trường làm việc an toàn – hiệu quả, văn minh - thân thiện.

Để thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2015 nói chung cũng như thực hiện phong trào thi đua theo 02 chủ đề Tổng công ty phát động, Tổng công ty xây dựng nội dung cam kết thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp của các đơn vị ký cam kết với Tổng công ty và được tổ chức ký cam kết tại Hội nghị sơ kết quý 1/2015 vào ngày 10/4/2015 vừa qua tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. 

Bám sát thực thi Văn hóa doanh nghiệp theo 02 chủ đề mà các đơn vị đã ký cam kết thực thực thi với Tổng công ty, Tổng công ty đã có văn bản đề nghị các đơn vị:

* Tiếp tục rà soát các nội dung còn tồn tại chưa thực hiện trong những năm trước để đẩy mạnh thực thi tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2015.
* Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ đảm nhận chuyên trách công tác Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
* Đăng tải tài liệu Văn hóa doanh nghiệp, bộ quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị trên website của đơn vị.
* Tăng cường tuyên truyền về công tác Văn hóa doanh nghiệp trên trang web chính và trang web nội bộ của đơn vị. Đăng tải các bài viết chuyên sâu về nội dung thực hiện quy tắc ứng xử của đơn vị và đơn vị cấp dưới
* Thực hiện xây dựng video clip kèm bài viết hàng tháng để phản ánh việc thực hiện các nội dung quy tắc ứng xử văn hóa và về hành vi ứng xử văn hóa, hành vi ứng xử chưa văn hóa của cán bộ công nhân viên tại cơ quan Tổng công ty, Công ty và tại đơn vị cấp 2, 3 trên website nội bộ của đơn vị.
* Thường xuyên triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp hàng ngày để tạo thói quen cũng như chuẩn hóa các hành vi ứng xử văn hóa cho mọi cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty.
* Thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ hàng quý; Tổ chức chấm điểm, đánh giá, sơ kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và cả năm 2015. 
* Xây dựng phóng sự: “Quá trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của đơn vị” để dự thi cấp Tổng công ty và cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào đầu quý 3/2015.
* Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị cũng như tại cơ quan Tổng công ty.
Phương Nam – B7.NPC
Trích nguồn trang npc.com.vn

 

 
Tin cùng thư mục :

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElanaD302957
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1672

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc