Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

 

Stt

Đơn vị

  Điện thoại Phòng Giao dịch khách hàng

           Điện thoại Sửa chữa điện   (Trực ban)

1

Điện lực Thành Phố

02133.795.227

02132.210.232

2

Điện lực Tam Đường

02133.753.523

02133.753.447

3

Điện lực Tân Uyên

02133.787.800

02133.787.500

4

Điện lực Than Uyên

02133.783.665

02133.784.344

5

Điện lực Phong Thổ

02133.896.882

02132.218.246

6

Điện lực Sìn Hồ

02133.871.789

02133.871.333

7

Điện lực Nậm Nhùn

02133.910.600

02133.910.700

8

Điện lực Mường Tè

02133.882.700

02133.881.700

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

 

Stt

Đơn vị

  Điện thoại Phòng Giao dịch khách hàng

           Điện thoại Sửa chữa điện   (Trực ban)

1

Điện lực Thành Phố

02133.795.227

02132.210.232

2

Điện lực Tam Đường

02133.753.523

02133.753.447

3

Điện lực Tân Uyên

02133.787.800

02133.787.500

4

Điện lực Than Uyên

02133.783.665

02133.784.344

5

Điện lực Phong Thổ

02133.896.882

02132.218.246

6

Điện lực Sìn Hồ

02133.871.789

02133.871.333

7

Điện lực Nậm Nhùn

02133.910.600

02133.910.700

8

Điện lực Mường Tè

02133.882.700

02133.881.700

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : RosalineDamb
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 7
User Count Toàn bộ : 1222

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc