PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU  

Stt PHÒNG BAN Chức vụ ĐT CQ
I BAN GIÁM ĐỐC

1 Cao Ngọc Lạc Giám đốc 0213.3794.099
2 Nguyễn Đức Thọ Phó Giám đốc 0213.3795.789
3 Võ Mạnh Hồng Phó Giám đốc 0213.3876.288
4 Hoàng Quang Trung Phó Giám đốc 0213.3794.077
II CÔNG ĐOÀN

1 Nguyễn Văn Cường Chủ tịch Công đoàn 0213.3792.678
III VĂN PHÒNG

1 Nguyễn Duy Ngọc Chánh văn phòng 0213.3794.201
2
Vương Thị Thanh Thủy
Phó chánh văn phòng
0213.3794.227
3 Bộ phận Văn thư
0213.3794.223
4 Bảo vệ Cơ quan 
0213.3794.225
5 Bảo vệ kho WB
0213.3794.227
6 Tổ xe
0213.3794.224
IV P. KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ 

1 Trần Kim Long Trưởng phòng 0213.3794.166
2 Dương Văn Duy Phó phòng 0213.3794.024
V P. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
0213.3794.203
1 Nguyễn Hữu Hùng Trưởng phòng 0213.3794.289
2
Lương Thị Phương Nhung
Phó phòng
0213.3794203
VI P. KỸ THUẬT 

1 Phạm Minh Châu Phó phòng 02133.794.204
2 Nguyễn Trọng Dong Phó phòng 0213.3794.204
VII P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1 Nguyễn Thị Lệ Thu Trưởng phòng 0213.3795.568
3 Hoàng Thị Vân Anh Phó phòng 0213.3794.188
VIII P. THANH TRA BẢO VỆ&PHÁP CHẾ 

1 Đỗ Thị Nguyệt Trưởng phòng 0213.3794.206
2 Phạm Thị Hảo Phó phòng 0213.3794.206
IX P. ĐIỀU ĐỘ 
0213.2210.215
1 Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng 0213.3794.207
2
Đỗ Văn Hiếu
Phó phòng
 
X P. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

1 Nguyễn Đức Hưng Trưởng phòng 0213.3794.208
2 Đỗ Văn Toàn Phó phòng 0213.3794.228
XI P. KINH DOANH 

1 Quách Văn Biên Trưởng phòng 0213.3794.209
2 Nguyễn Thanh Tâm Phó phòng 0213.3794.219
3 Bộ phận GDKH
0213.3792.877
XII P.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 1 Trần Văn Mạnh Trưởng phòng 0213.3794.210
 2 Cao Thị Cẩm Bình Phó phòng 0213.3794.220
XIII P. AN TOÀN 

1 Trần Minh Đức Trưởng phòng 0213.3794.211
2 Trần Trung Dũng Phó phòng 0213.3794.211
XIV P. KT GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN 0213.3794.213
1 Trần Quang Minh Trưởng phòng 0213.3794.230
2 Trần Văn Hùng Phó phòng 0213.3794.012
       
XVII PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ
0213.3792.606
1 Phạm Văn Vương Quản đốc 0213.3795.599
2 Nguyễn Văn Tỉnh Phó quản đốc 0213.3795.599
XVIII ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

1 Vũ Thành Công Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Minh Phó giám đốc
3 Phan Thị Chi Phó giám đốc
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3795.230
5 Bộ phận GDKH
0213.3795.227
6 Phòng Tổng hợp
0213.3795.228
8 Phòng KD Tài vụ
0213.3795.229
9 Tổ trực vận hành
0213.3793.232
XIX ĐIỆN LỰC PHONG THỔ Fax: 0231.3896.246
1 Khổng Minh Tân Giám đốc 0213.3896.888
2 Trần Xuân Huấn
0213.3896.889
3 Phòng KT - AT- KH
0213.3896.846
4 Phòng KDTH-Bộ phận GDKH
0213.3896.882
5 Trực ban
0213.3896.846
6 Tổ sản xuất 2 (Mường So)
0213.3897.588
7 Tổ Dào San
0213.3896.833
XX ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG

1 Nguyễn Đình Của Giám đốc 0213.3751.666
2 Nguyễn Đức Vinh Phó giám đốc 0213.3751.668
3 P. KD-Tổng hợp
0213.3753.523
4 Bộ phận in hóa đơn
0213.3753.466
5 Bộ phận kế toán
0213.3753.488
6 Bộ phận KDTH - Bộ phận GDKH 
0213.3753.523
7 P. Kế hoạch-KT&AT
0213.3753.588
9 Tổ trực ban

XXI ĐIỆN LỰC THAN UYÊN FAX: 0231.3784.669
1 Lê Ngọc Dũng Giám đốc 0213.3783.660
2 Nguyễn Văn Hào Phó Giám đốc 0213.3783.662
3 P.Kinh doanh - TH
0213.3783.664
5 P.Kế hoạch-KT-AT
0213.3783.677
7 Tổ điện Bản Chát
0213.3606.878
8 Tổ trực ban
0213.3784.344
9 Bộ phận GDKH
0213.3783.665
XXII ĐIỆN LỰC SÌN HỒ

1 Vi Việt Thắng  Giám đốc  
2 Lữ Văn Hạnh Phó giám đốc 0213.3870.966
3 Phòng KDTH
0213.3871.272
4 Phòng KH-KT
0213.3871.123
5 Trực ban
0213.3871.333
6 Bộ phận GDKH
0213.3871789
       
XXIV ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN Fax: 0213.3786.873
1 Trần Thanh Dũng Giám đốc 0213.3786.555
2 Ngô Trung Kiên Phó Giám đốc 0213.3786.568
3 Phòng KD-TH-Bộ phận GDKH
0213.3787.800
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3787.600
5 Tổ trực ban
0213.3787.500
XXV ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN

1 Phạm Chiến Thắng Giám đốc 0213.3910.144
2 Mai Văn Mạnh Phó Giám đốc 0213.3910.695
3 Phòng KDTH
02133.3910694
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3910.647
5 Bộ phận GDKH
02133.910.600
6 Tổ trực ban
02133.910.700

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU  

Stt PHÒNG BAN Chức vụ ĐT CQ
I BAN GIÁM ĐỐC

1 Cao Ngọc Lạc Giám đốc 0213.3794.099
2 Nguyễn Đức Thọ Phó Giám đốc 0213.3795.789
3 Võ Mạnh Hồng Phó Giám đốc 0213.3876.288
4 Hoàng Quang Trung Phó Giám đốc 0213.3794.077
II CÔNG ĐOÀN

1 Nguyễn Văn Cường Chủ tịch Công đoàn 0213.3792.678
III VĂN PHÒNG

1 Nguyễn Duy Ngọc Chánh văn phòng 0213.3794.201
2
Vương Thị Thanh Thủy
Phó chánh văn phòng
0213.3794.227
3 Bộ phận Văn thư
0213.3794.223
4 Bảo vệ Cơ quan 
0213.3794.225
5 Bảo vệ kho WB
0213.3794.227
6 Tổ xe
0213.3794.224
IV P. KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ 

1 Trần Kim Long Trưởng phòng 0213.3794.166
2 Dương Văn Duy Phó phòng 0213.3794.024
V P. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
0213.3794.203
1 Nguyễn Hữu Hùng Trưởng phòng 0213.3794.289
2
Lương Thị Phương Nhung
Phó phòng
0213.3794203
VI P. KỸ THUẬT 

1 Phạm Minh Châu Phó phòng 02133.794.204
2 Nguyễn Trọng Dong Phó phòng 0213.3794.204
VII P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1 Nguyễn Thị Lệ Thu Trưởng phòng 0213.3795.568
3 Hoàng Thị Vân Anh Phó phòng 0213.3794.188
VIII P. THANH TRA BẢO VỆ&PHÁP CHẾ 

1 Đỗ Thị Nguyệt Trưởng phòng 0213.3794.206
2 Phạm Thị Hảo Phó phòng 0213.3794.206
IX P. ĐIỀU ĐỘ 
0213.2210.215
1 Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng 0213.3794.207
2
Đỗ Văn Hiếu
Phó phòng
 
X P. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

1 Nguyễn Đức Hưng Trưởng phòng 0213.3794.208
2 Đỗ Văn Toàn Phó phòng 0213.3794.228
XI P. KINH DOANH 

1 Quách Văn Biên Trưởng phòng 0213.3794.209
2 Nguyễn Thanh Tâm Phó phòng 0213.3794.219
3 Bộ phận GDKH
0213.3792.877
XII P.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 1 Trần Văn Mạnh Trưởng phòng 0213.3794.210
 2 Cao Thị Cẩm Bình Phó phòng 0213.3794.220
XIII P. AN TOÀN 

1 Trần Minh Đức Trưởng phòng 0213.3794.211
2 Trần Trung Dũng Phó phòng 0213.3794.211
XIV P. KT GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN 0213.3794.213
1 Trần Quang Minh Trưởng phòng 0213.3794.230
2 Trần Văn Hùng Phó phòng 0213.3794.012
       
XVII PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ
0213.3792.606
1 Phạm Văn Vương Quản đốc 0213.3795.599
2 Nguyễn Văn Tỉnh Phó quản đốc 0213.3795.599
XVIII ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

1 Vũ Thành Công Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Minh Phó giám đốc
3 Phan Thị Chi Phó giám đốc
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3795.230
5 Bộ phận GDKH
0213.3795.227
6 Phòng Tổng hợp
0213.3795.228
8 Phòng KD Tài vụ
0213.3795.229
9 Tổ trực vận hành
0213.3793.232
XIX ĐIỆN LỰC PHONG THỔ Fax: 0231.3896.246
1 Khổng Minh Tân Giám đốc 0213.3896.888
2 Trần Xuân Huấn
0213.3896.889
3 Phòng KT - AT- KH
0213.3896.846
4 Phòng KDTH-Bộ phận GDKH
0213.3896.882
5 Trực ban
0213.3896.846
6 Tổ sản xuất 2 (Mường So)
0213.3897.588
7 Tổ Dào San
0213.3896.833
XX ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG

1 Nguyễn Đình Của Giám đốc 0213.3751.666
2 Nguyễn Đức Vinh Phó giám đốc 0213.3751.668
3 P. KD-Tổng hợp
0213.3753.523
4 Bộ phận in hóa đơn
0213.3753.466
5 Bộ phận kế toán
0213.3753.488
6 Bộ phận KDTH - Bộ phận GDKH 
0213.3753.523
7 P. Kế hoạch-KT&AT
0213.3753.588
9 Tổ trực ban

XXI ĐIỆN LỰC THAN UYÊN FAX: 0231.3784.669
1 Lê Ngọc Dũng Giám đốc 0213.3783.660
2 Nguyễn Văn Hào Phó Giám đốc 0213.3783.662
3 P.Kinh doanh - TH
0213.3783.664
5 P.Kế hoạch-KT-AT
0213.3783.677
7 Tổ điện Bản Chát
0213.3606.878
8 Tổ trực ban
0213.3784.344
9 Bộ phận GDKH
0213.3783.665
XXII ĐIỆN LỰC SÌN HỒ

1 Vi Việt Thắng  Giám đốc  
2 Lữ Văn Hạnh Phó giám đốc 0213.3870.966
3 Phòng KDTH
0213.3871.272
4 Phòng KH-KT
0213.3871.123
5 Trực ban
0213.3871.333
6 Bộ phận GDKH
0213.3871789
       
XXIV ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN Fax: 0213.3786.873
1 Trần Thanh Dũng Giám đốc 0213.3786.555
2 Ngô Trung Kiên Phó Giám đốc 0213.3786.568
3 Phòng KD-TH-Bộ phận GDKH
0213.3787.800
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3787.600
5 Tổ trực ban
0213.3787.500
XXV ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN

1 Phạm Chiến Thắng Giám đốc 0213.3910.144
2 Mai Văn Mạnh Phó Giám đốc 0213.3910.695
3 Phòng KDTH
02133.3910694
4 Phòng KH-KT-AT
0213.3910.647
5 Bộ phận GDKH
02133.910.600
6 Tổ trực ban
02133.910.700

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ccctest01
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2190

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: