PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 31
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
1 8h0 : 23/07/201710h0 : 23/07/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ 35 kV cấp điện cho TBA Mường Khoa 2DCL - 372-7/01 Muong KhoaXã Mường Khoa - Huyện Tân Uyên - Lai Châu . : Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Mường Khoa,Xã Phúc Khoa1240PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
2 8h0 : 23/07/201710h0 : 23/07/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ 35 kV cấp điện cho TBA UBX Nậm Sỏ 2 .DCL 372-7/01 NAM SỎXã Nậm Sỏ : Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên,Xã Thân Thuộc,Xã Nậm Sỏ,Xã Tà Mít1467PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
3 16h45 : 22/07/201717h45 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA , thay hạt chống ẩm , vệ sịnh công nghiệp TBATBA Phong Thổ 5Thị Trấn Phong Thổ Huyện Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ197PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
4 15h30 : 22/07/201716h30 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA , thay hạt chống ẩm, vệ sinh công nghiệp TBATBA Chống Quá tải Phong Thổ 1thôn 41- TT Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ162PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
5 10h30 : 22/07/201711h30 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA , thay hạt chống ẩm , vệ sinh công nghiệp TBATBA Phong Thổ 4Thị trấn phong thổ - Huyện phong thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ95PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
6 9h0 : 22/07/201710h0 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA, thay hạt choonga ẩm , vệ sinh công nghiệp TBATBA Phong Thổ 2Thôn Pa So - TT Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ94PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
7 14h0 : 22/07/201715h0 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA, thay hạt chống ẩm , vệ sinh công nghiêp TBATBA Phong Thổ 1Thôn Pa So TT Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ244PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
8 7h30 : 22/07/20178h30 : 22/07/2017Khác : Bổ sung dầu MBA , thay hạt chống ẩm, vệ sinh công nghiệp TBATBA Phong Thổ 3Pa So - Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ,Xã Ma Ly Pho105PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
9 13h30 : 20/07/201715h30 : 20/07/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBATBA Nậm KhayXã khổng lào : Xã Khổng Lào48PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
10 16h0 : 20/07/201718h0 : 20/07/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBATBA Ho Sao ChảiXã khổng lào : Phong Thổ,Xã Khổng Lào71PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
11 10h30 : 20/07/201712h30 : 20/07/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBATBA Nà ĐoongBản Nà Đoong xã Bản Lang : Xã Bản Lang92PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
12 8h0 : 20/07/201710h0 : 20/07/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBATBA Sàng GiangBản Sàng Giang xã Bản Lang : Xã Bản Lang93PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
13 8h0 : 23/07/201716h0 : 23/07/2017Khác : Điều chuyển CSV xuống mặt máy các TBA: Nậm Mạ 1+2,Nậm Phìn,Chăm Đanh,Văng Pí,Nà Cuổi,Lao U SAn,Ngải ThầuDCL372-7/109 Noong HẻoKhách hàng sau DCL 372-7/109 Noong Hẻo : Phường Đoàn Kết,Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,Xã Nậm Mạ,Xã Căn Co,Xã Nậm Cuổi,Xã Nậm Hăn2694PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
14 8h0 : 23/07/201716h0 : 23/07/2017Khác : Điều chuyển CSV xuống má dưới FCO Sìn Hồ 1, Sìn Hồ 2, Sìn Hồ 3, CQT Sìn Hồ 123, CQT Sìn Hồ 2, Hoàng Hồ, Phăng Xô LinDPT Hồng ThuKhách hàng từ sau DPT 375-7/146 Hồng Thu đến má trước DCL 375-7/235 Khu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ,Xã Chăn Nưa,Xã Phăng Sô Lin,Xã Tả Phìn,Xã Sà Dề Phìn,Xã Tả Ngảo,Xã Làng Mô,Xã Tủa Sin Chải4533PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
15 14h0 : 21/07/201717h0 : 21/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
16 8h0 : 21/07/201711h30 : 21/07/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 8h0 : 20/07/201711h30 : 20/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
18 14h0 : 20/07/201717h0 : 20/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
19 14h0 : 19/07/201717h0 : 19/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
20 8h0 : 19/07/201711h30 : 19/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
21 14h0 : 18/07/201717h0 : 18/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
22 8h0 : 18/07/201711h30 : 18/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
23 8h0 : 17/07/201711h30 : 17/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
24 14h0 : 17/07/201717h0 : 17/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
25 8h30 : 23/07/20179h30 : 23/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiêm định kỳ + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA TT Thương MạiKH-TBA TT Thương mại : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết144PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
26 12h0 : 23/07/201713h0 : 23/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiêm định kỳ + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Điện lựcTBA-kho điện lực : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
27 9h30 : 23/07/201710h30 : 23/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiêm định kỳ + vệ sinh công nghiệp MBA.Trạm 8BKH-TBA 8B : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong216PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
28 8h30 : 22/07/201710h30 : 22/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ+ vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Nùng ThanKH TBA nùng than : TX Lai Châu,Xã San Thàng73PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29 8h30 : 17/07/20179h30 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ+ vệ sinh công nghiệp MBA.TBA CQT UB Sùng PhàiKh TBA CQT-Sùng phài : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Quyết Tiến,Xã Nậm Loỏng91PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Điện lực Nậm Nhùn
30 7h30 : 23/07/201711h30 : 23/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0,4kvTBA TĐC thị trấn Mường TèKhách hàng thuộc TBA : Mường Tè,Xã Thu Lũm145PA2909Điện lực Nậm Nhùn
31 14h0 : 23/07/201717h30 : 23/07/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0,4kvTBA TĐC thị trấn Mường TèKhách hàng thuộc TBA TDC Mường tè : Mường Tè,Xã Thu Lũm145PA2909Điện lực Nậm Nhùn