PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 54
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
1 9h0 : 21/03/201710h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Bản KhìBản Khì : Xã Pha Mu,Xã Tà Hừa48PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
2 10h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Huổi BắcBản Huổi Bắc : Xã Pha Mu44PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
3 11h0 : 21/03/201712h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Hua ChítBản hua chít : Xã Hua Nà,Xã Tà Hừa39PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
4 14h0 : 21/03/201715h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Pá KhoangBản pá khoang : Xã Pha Mu22PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
5 8h0 : 21/03/20179h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Tà MungBản tà Mung : Than Uyên,Xã Tà Mung,TT Than Uyên104PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
6 8h0 : 21/03/20179h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Huổi Khang-Lán MinKH Huổi Khang lán Min : Xã Pha Mu,Xã Tà Hừa68PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
7 10h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Pá Liềng 1Bản Pá Liềng xã Tà Mung : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Tà Mung77PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
8 11h0 : 21/03/201712h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Đồi Ông Hoàngkhách hàng TBA đồi Ông Hoàng : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Tà Gia59PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
9 15h0 : 21/03/201716h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Pom Pa 2Bản Hì -Ta Gia : XÃ Phúc Than,Xã Tà Gia35PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
10 14h0 : 21/03/201715h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Pom Pa 1Bản Hì Ta Gia : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Tà Gia41PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
11 16h0 : 21/03/201717h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Bản MùiBản Mùi xã Khoen On : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Khoen On112PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
12 9h0 : 21/03/201710h0 : 21/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Bản Lun 3Bản Lun : Than Uyên,Xã Tà Mung39PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
13 11h0 : 20/03/201712h0 : 20/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ, vệ sinh công nhiệp TBATBA Bản Chát MớiBản Chát Mới Mường Kim : XÃ Phúc Than,Xã Mường Kim57PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
14 8h0 : 20/03/20179h0 : 20/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ, vệ sinh công nhiệp TBATBA Mường Kim 4Khách hàng Mường Kim 4 : Than Uyên,Xã Mường Kim259PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
15 8h0 : 20/03/20179h0 : 20/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nhiệp TBATBA Mường Than 1Đội 9, Sa Bó : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Than,TT Than Uyên328PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
16 17h0 : 20/03/201718h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA TĐC Nà CangBàn TĐC Nà Cang : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Than,Xã Mường Cang,Xã Hua Nà137PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
17 8h0 : 20/03/20179h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Than Uyên 2.1Khu 1, Khu 4 TT Than Uyên : TT Than Uyên278PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
18 9h0 : 20/03/201710h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Huổi HằmBản Huổi Hằm : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Cang27PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
19 10h0 : 20/03/201711h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Sắp Ngụa 3Sắp ngụa 3 : XÃ Phúc Than64PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
20 11h0 : 20/03/201712h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Loong Thăng 1Bản Noong Thăng 1 : XÃ Phúc Than,Xã Mường Than63PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
21 15h0 : 20/03/201716h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Noong ThăngBản Noong Thăng : XÃ Phúc Than119PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
22 16h0 : 20/03/201717h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Hát NamTBA Hát Nam : Xã Mường Mít49PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
23 11h0 : 20/03/201712h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiêm định kỳ TBA, vệ sinh công nhiệp TBATBA Xắp MụaKhu 10 thị trấn, Cẩm Trung 4 : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Than,Xã Mường Kim,TT Than Uyên242PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
24 15h0 : 20/03/201716h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, Vệ sinh công nghiệp TBATBA Than Uyên 2.2Hua Nà : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Cang,Xã Hua Nà,TT Than Uyên172PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
25 16h0 : 20/03/201717h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, Vệ sinh công nghiệp TBATBA Bản MườngBản Mường xã Mường Cang : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Cang,Xã Mường Kim245PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
26 14h0 : 20/03/201715h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tí nghiêm định kỳ TBA vệ sinh công nhiệp TBATBA Nà KhằmKhu 8 thị trấn Than Uyên-Lai Châu : Than Uyên,XÃ Phúc Than,TT Than Uyên299PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
27 9h0 : 20/03/201710h0 : 20/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA , vệ sinh công nhiệp TBATBA Mường Than 2Đội 9 - Phúc Than : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Xã Mường Than,TT Than Uyên261PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
28 14h0 : 20/03/201715h0 : 20/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBATBA Loong Thăng 2Bản Long Thăng 2 : XÃ Phúc Than65PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
29 9h0 : 25/03/201712h0 : 25/03/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Sàng GiangBản Sàng Giang xã Bản Lang : Xã Bản Lang93PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
30 14h0 : 25/03/201717h0 : 25/03/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Nà ĐoongBản Nà Đoong xã Bản Lang : Xã Bản Lang90PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
31 7h30 : 24/03/201710h30 : 24/03/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Bản LangXã bản lang - phong thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,Xã Bản Lang,Xã Sin Suối Hồ304PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
32 8h30 : 24/03/201710h30 : 24/03/2017Khác : Vệ sinh công nghiệp TBA ,lắp ATM nhánhTBA An BìnhXã Ma Ly Pho : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,Xã Ma Ly Pho96PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
33 8h0 : 24/03/201710h0 : 24/03/2017Khác : Vệ sinh công nghiêp, lắp ATM nhánhTBA Pa Tần 1pa Tần - xã Pa Tần - Sìn Hồ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ362PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
34 15h30 : 24/03/201717h30 : 24/03/2017Khác : Vệ sinh công nghiệp , lắp ATM nhánh.TBA Phong Thổ 4Thị trấn phong thổ - Huyện phong thổ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ93PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
35 14h0 : 24/03/201715h0 : 24/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBATBA Pao PhongBản pao phong - Sìn Hồ : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,TT Phong Thổ95PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
36 14h0 : 23/03/201717h0 : 23/03/2017Khác : Thay dầu MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Nậm KhayXã khổng lào : Xã Khổng Lào48PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
37 8h0 : 23/03/201710h0 : 23/03/2017Khác : Vệ sinh công nghiệp TBA , lắp ATM nhánh.TBA Ho Sao ChảiXã khổng lào : Phong Thổ,Xã Khổng Lào71PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
38 8h0 : 22/03/20179h0 : 22/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBATBA CQT Huổi ÉnTBA chống quá tải Huổi Én : Phong Thổ,Xã Lả Nhì Thàng,Xã Nậm Xe,Xã Mường So278PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
39 8h0 : 24/03/201711h0 : 24/03/2017Khác : Thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử, chỉnh trang lươi điện 0.4kVTBA Chống quá tải SH 123Khách hàng TBA CQT123 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ260PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
40 8h0 : 21/03/201711h0 : 21/03/2017Khác : Thay công tơ cơ băng công tơ điện tử. chỉnh trang lưới điện 0.4kVTBA Sìn Hồ 2Khách hàng TBA Sìn Hồ 2 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ197PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
41 7h30 : 22/03/201711h30 : 22/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Sì Lèng ChảiKH TBA sì lèng chải : TX Lai Châu,Phường Tân Phong,Xã Lả Nhì Thàng70PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
42 7h30 : 21/03/201711h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Sùng ChôXã nậm loỏng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Xã Nậm Loỏng118PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
43 7h30 : 21/03/20178h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA số 4.4KH TBA 4.4-Phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết204PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
44 9h30 : 21/03/201710h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 7AKhách hàng TBA 7A : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Đoàn Kết,Xã Sùng Phài306PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
45 14h30 : 21/03/201715h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 13KH-TBA 13-phường quyết tiến : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng46PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
46 10h30 : 21/03/201711h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 MTBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 M : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
47 13h30 : 21/03/201714h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 02KH TBA số2A : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến126PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
48 15h30 : 21/03/201716h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Khách sạn Mường Thanh ( Công cộng )KH- TBA mường thanh : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết241PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
49 8h30 : 21/03/20179h30 : 21/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 7KH-TBA số 7 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Đoàn Kết267PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
50 7h30 : 21/03/201711h30 : 21/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Tô Y PhìnKH-TBA Tô Y phìn : TX Lai Châu,Xã Lả Nhì Thàng57PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
51 14h30 : 20/03/201715h30 : 20/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Rạp Chiếu Phim ( CQT 4, 6, 7)HK- TBA CQT 4,6,7-phường đoàn két : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Đoàn Kết307PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
52 16h30 : 20/03/201717h30 : 20/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Sô 4.3KH-TBA 4.3-phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết331PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
53 7h30 : 20/03/201711h30 : 20/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử + vệ sinh công nghiệp MBA.TBA Số 01KH-TBA số 1 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Quyết Tiến,Xã Nậm Loỏng213PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
54 15h30 : 20/03/201716h30 : 20/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp+ vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 8AKH-TBA số 8A : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong223PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU