PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
1 8h0 : 02/07/201710h0 : 02/07/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ 35 kV cấp điện cho TBA Mường Khoa 2 .DCL - 372-7/01 Muong KhoaXã Mường Khoa - Huyện Tân Uyên - Lai Châu . : Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Mường Khoa,Xã Phúc Khoa1239PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
2 8h0 : 02/07/201710h0 : 02/07/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ 35 kV cấp điện cho TBA Nậm Sỏ 2 .DCL 372-7/01 NAM SỎXã Nậm Sỏ : Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên,Xã Thân Thuộc,Xã Nậm Sỏ,Xã Tà Mít1468PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
3 8h0 : 29/06/201711h0 : 29/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T4Khu 17 ,21, cơ quan , khu 2 : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên310PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
4 8h0 : 28/06/201711h0 : 28/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T1khu 15, CQ, : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên395PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
5 14h0 : 28/06/201717h0 : 28/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T1khu 15, CQ, : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên395PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
6 14h0 : 28/06/201717h0 : 28/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T4Khu 17 ,21, cơ quan , khu 2 : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên310PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
7 8h0 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Khác : Chỉnh trang đô thịTBA HÔ BONBản Hô Bon xã Phúc Khoa : Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Phúc Khoa111PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
8 8h0 : 27/06/201711h0 : 27/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T1khu 15, CQ, : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên395PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
9 14h0 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA T1khu 15, CQ, : Than Uyên,XÃ Phúc Than,Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên395PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
10 8h0 : 27/06/201711h0 : 27/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA HÔ BONBản Hô Bon xã Phúc Khoa : Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Phúc Khoa111PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
11 14h0 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA HÔ BONBản Hô Bon xã Phúc Khoa : Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Phúc Khoa111PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
12 14h0 : 26/06/201717h0 : 26/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA TĐC HUA CHĂNGBản Tân Hợp - TT Tân Uyên - H. Tân Uyên - Lai Châu : Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên169PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
13 8h0 : 26/06/201717h0 : 26/06/2017Khác : Chỉnh trang đô thịTBA NẬM BONNậm Bon - Phúc Khoa - Tân Uyên - Lai Châu : Than Uyên,Tân Uyên,TT Than Uyên,Xã Phúc Khoa138PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
14 8h0 : 26/06/201711h0 : 26/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điệnTBA TĐC HUA CHĂNGBản Tân Hợp - TT Tân Uyên - H. Tân Uyên - Lai Châu : Tân Uyên,TT Than Uyên,TT Tân Uyên169PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
15 7h0 : 01/07/201711h0 : 01/07/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện để nâng cao cao trình ĐD 35KV NR Sa Pa tại cột 08, cột 09 và cột 10.SA PAThủy điện Chu Va + Nậm Thi 1+2, TBA Chu va 12 +6 +8 , Sơn bình, Cá Hồi , Vi ba Sa Pa : Phường Tân Phong,Tam Đường,TT Tam Đường,Xã Sơn Bình479PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
16 8h0 : 30/06/201711h30 : 30/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 14h0 : 30/06/201717h0 : 30/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
18 8h0 : 28/06/201711h30 : 28/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Khu Du Lịchlộ 2 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ26PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
19 14h0 : 28/06/201717h0 : 28/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Khu Du Lịchlộ 2 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ26PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
20 8h0 : 27/06/201711h30 : 27/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Khu Du Lịchlộ 2 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ26PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
21 14h0 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Khu Du Lịchlộ 2 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ26PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
22 8h0 : 27/06/201711h30 : 27/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử42PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
23 14h0 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử42PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
24 8h0 : 26/06/201711h30 : 26/06/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử42PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
25 14h0 : 26/06/201717h0 : 26/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử42PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
26 8h0 : 26/06/20179h0 : 26/06/2017Khác : Thay công tơ đo xa đầu trạm kết hợp vệ sinh công nghiệp TBATBA Tả PhìnKhac hàng TBA Tả Phìn : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,Xã Tả Phìn296PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
27 8h0 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện 0.4KVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ90PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
28 8h0 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Khác : chỉnh trang lưới điện lộ 1 0,4KV sau TBA Sìn hồ 3Lộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29 13h30 : 01/07/201715h30 : 01/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Bệnh Viện Lao & Bệnh PhổiTBA Bệnh viện lao phổi : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30 15h30 : 01/07/201717h30 : 01/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Công an thị xãTBA Công an thành phố : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
31 7h30 : 01/07/20179h30 : 01/07/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Công ty TNHH cấp nước LCKH-TBA nhà máy nước quyết thắng : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
32 13h30 : 01/07/201715h30 : 01/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI tại tủ 0.4kv và vệ sinh coonh nghiệp MBATBA Cục Thuế TỉnhChi cục Thuế thành phố Lai Châu : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
33 16h0 : 29/06/201717h0 : 29/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu lại lèo 22kv tai cột 09 NR TBA Khu 2AMR.DCL 471-7/01 Nhánh rẽ DC số 2A Mở RộngKhách hàng Ssau DCL 471-7/01 DC số 2 Mở Rộng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng636PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
34 12h0 : 29/06/201713h0 : 29/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Tách lèo DZ 22kv tại cột 09 NR TBA Khu 2AMRDCL 471-7/01 Nhánh rẽ DC số 2A Mở RộngKhách hàng Ssau DCL 471-7/01 DC số 2 Mở Rộng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng636PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
35 0h0 : 29/06/20175h0 : 29/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối DZ22kv cấp điện cho TBZ CQT 4.2,TBA CQT 5.1,TBA CQT 450m2/hộ.MC 474- E29.1Khách hàng lô 474-E29.1 : Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết,Xã Nậm Loỏng,Phường Đông Phong,TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Xã San Thàng,Xã Sùng Phài,Xã Lả Nhì Thàng6165PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
36 12h0 : 29/06/201717h0 : 29/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối DZ 22kv cấp điện cho TBA 800kva trụ sở Hợp khối các cơ quan tai cột 11B NR TBA Khu 2AMR lộ 474-E29.1TBA Khu DC Số 2 Mở Rộng ( 320 )KH;TBA Khu DC Số 2 Mở Rộng ( 320 ) : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng192PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
37 12h0 : 29/06/201717h0 : 29/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : Đấu nối DZ 22kv cấp điện cho TBA 800kva trụ sở Hợp khối các cơ quan tai cột 11B NR TBA Khu 2AMR lộ 474-E29.1TBA Khu DC Hợp Khối Mở RộngKH TBA Hợp khối MR : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong206PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
38 9h30 : 28/06/201711h30 : 28/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay dầu MBA + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Lả Nhì ThàngKH-TBA lản nhì thàng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Xã Lả Nhì Thàng126PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
39 7h30 : 28/06/20179h30 : 28/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay thế AB tổng, lộ trong tủ 0.4kv + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Khu 2C Điện lựcKH sau TBA Khu 2C Điện lực : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong124PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
40 9h30 : 27/06/201711h30 : 27/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA số 4.4KH TBA 4.4-Phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết204PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
41 7h30 : 27/06/20179h30 : 27/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Chiếu sáng CX Lòng Hồ ( Đường 60M)TBA Chiếu sáng CX Lòng Hồ ( Đường 60M) : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
42 9h30 : 27/06/201711h30 : 27/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Nghĩa Trang ( San Thàng )KH-TBA nghĩa trang san thàng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Xã San Thàng194PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
43 7h30 : 27/06/20179h30 : 27/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Bản ĐôngKH-TBA bản đông : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong,Xã San Thàng,Xã Nùng Nàng123PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
44 9h30 : 26/06/201711h30 : 26/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Chung Cư Số 2KH- TBA DC số 2 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến122PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
45 7h30 : 26/06/20179h30 : 26/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .Trạm 8BKH-TBA 8B : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong216PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
46 15h30 : 26/06/201717h30 : 26/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA TT Thương MạiKH-TBA TT Thương mại : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết143PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
47 13h30 : 26/06/201715h30 : 26/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay TI trong tủ 0.4kv định kỳ + Vệ sinh công nghiệp TBA .TBA Số 4.2KH- TBA 4.2-phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Đoàn Kết251PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU