PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
1 10h30 : 18/08/201711h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Nậm Tiến 1Bản Nậm Tiến 1 xã Pa Tần : Phong Thổ,Xã Huổi Luông42PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
2 8h0 : 18/08/20178h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Pho 1Bản pho 1 xã Pa Tần : Sìn Hồ,Phong Thổ,TT Phong Thổ39PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
3 9h0 : 18/08/20179h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Pho 2Bản pho 2 xã Pa Tần : Phong Thổ30PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
4 8h0 : 18/08/20179h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Sin Suối Hồ 1Bản Sin Súi Hồ : Xã Sin Suối Hồ122PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
5 15h0 : 18/08/201715h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA ĐBP 303Pa Tần - Sìn Hồ : Phong Thổ2PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
6 14h0 : 18/08/201714h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Nậm Tiến 2Bản Nậm Tiến 2 xã Pa Tần : Phong Thổ31PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
7 16h0 : 18/08/201716h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳTBA Hùng PèngMa Ly Pho - Phong Thổ : Phong Thổ,Xã Ma Ly Pho42PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
8 7h30 : 14/08/201711h30 : 14/08/2017Khác : - Chuyển CSV xuống dưới bộ FCO các TBA.BẢN BO 2Bản Nà Ly, Bản Nà Khuy, Bản Nà Khương. : Tam Đường,TT Tam Đường,Xã Bản Bo489PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
9 7h30 : 14/08/201711h30 : 14/08/2017Khác : - Chuyển CSV xuống dưới bộ FCO TBA Nà Út.NÀ ÚTTBA Nà Út. : Tam Đường,TT Tam Đường,Xã Bản Bo80PA2905ĐIỆN LỰC TAM ĐƯỜNG
ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
10 9h0 : 20/08/201711h0 : 20/08/2017Khác : Chuyển chống sét van xuống mặt máy + Vệ sinh công nghiệp TBADCL375-7/03 Sù TổngKhach hàng sau DCL 375-7/03 Sù Tổng : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử99PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
11 8h0 : 19/08/20179h0 : 19/08/2017Khác : Tách lèo ĐD 35kV tại vị trí cột 382 tuyến Làng Mô – Chăn Nưa thuộc lộ 375 E29.4DCL375-7/235 Khu Du LịchKH sau DCL 375-7/235 Khu Du Lịch đến DPT 372-7/11 Pú Đao 2 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ,Xã Chăn Nưa,Xã Sà Dề Phìn,Xã Tả Ngảo,Xã Làng Mô,Xã Tủa Sin Chải2208PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
12 9h0 : 19/08/201714h30 : 19/08/2017Khác : - Sửa chữa DCL 375-7/373 Làng Mô bị kẹt - Chuyển đổi DCL 375-7/320 Tà Ngảo từ chém đứng thành chém ngangDCL375-7/373 Làng MôKhách hàng từ sau DCL 375-7/373 Làng Mô đến má trước DCL 375-7/320 Tà Ngảo : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,Xã Chăn Nưa804PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
13 14h30 : 19/08/201715h30 : 19/08/2017Khác : Đấu lại lèo ĐD 35kV tại vị trí cột 382 tuyến Làng Mô – Chăn Nưa thuộc lộ 375 E29.4DCL375-7/235 Khu Du LịchKH sau DCL 375-7/235 Khu Du Lịch đến DPT 372-7/11 Pú Đao 2 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ,Xã Chăn Nưa,Xã Sà Dề Phìn,Xã Tả Ngảo,Xã Làng Mô,Xã Tủa Sin Chải2208PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
14 8h0 : 18/08/201711h30 : 18/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử45PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
15 14h0 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử45PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
16 8h0 : 17/08/201711h30 : 17/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử45PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 14h0 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 1 TBA Khu Du Lịchlộ 1 TBA KHu Du Lịch : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử45PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
18 8h0 : 16/08/201711h30 : 16/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 1 TBA Sìn Hồ 3khách hàng sau lộ 1 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ190PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
19 14h0 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Khác : Chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ 2 TBA Sìn Hồ 3Khách hàng sau lộ 2 TBA Sìn Hồ 3 : Sìn Hồ,Xã Pa vệ sử,TT Sìn Hồ91PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
20 8h0 : 10/08/20179h0 : 10/08/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : bổ sung dầu MBA vệ sinh công nghiệp TBATBA Noong Kiêngbản noong kiêng : Xã Thu Lũm,TT Nậm Nhùn135PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
21 14h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chiếu Sáng Lòng Hồ ( CC )TBA Chiếu Sáng Lòng Hồ ( CC ) : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong29PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
22 14h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 5AKH-TBA 5A : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết196PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
23 7h30 : 20/08/20178h30 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Điều chuyển chống sét van xuống mặt máy.TBA Chiếu Sáng T5 San thàngchiếu sáng T5-58 : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
24 8h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Tả Sin ChảiKH-TBA tả sin chải : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong,Xã San Thàng249PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
25 8h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA 2Aphuong quyết thắng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Quyết Tiến86PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
26 8h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 MTBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 M : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
27 8h30 : 20/08/20179h30 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Điều chuyển chống sét van xuống mặt máy.TBA Dân cư 1.1 Mở rộngTBA Dân cư 1.1 Mở rộng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng156PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
28 14h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Sì Miền KhanKH -TBA sì miền khan : TX Lai Châu,Phường Tân Phong,Xã Nùng Nàng82PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29 8h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Đội IIKhách hàng TBA đội 2 Phường quyết tiến : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết194PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30 14h0 : 17/08/201716h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Nhà Hàng Khách Sạn - GĐ1KH TBA Nhà hàng khách sạn : Phường Tân Phong1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
31 14h0 : 16/08/201716h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chiếu Sáng T5 San thàngchiếu sáng T5-58 : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
32 7h30 : 16/08/201711h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường cáp xuất tuyến + San tải trên ĐZ 0.4kv.TBA Sô 4.3KH-TBA 4.3-phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết333PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
33 7h30 : 16/08/201711h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường cáp xuất tuyến + San tải trên ĐZ 0.4kv.TBA Số 03KH TBA số 3 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết619PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
34 8h0 : 16/08/201710h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Dân cư 1.1 Mở rộngTBA Dân cư 1.1 Mở rộng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng156PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
35 14h0 : 16/08/201716h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Kho Điện LựcTBA Kho Điện Lực : Phường Quyết Thắng,Phường Đông Phong9PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
36 14h0 : 16/08/201716h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chống quá tải 8-10Khách hàng TBA CQT 8-10-phường tân phong. : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết,Xã Sùng Phài262PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
37 7h30 : 16/08/201711h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường cáp xuất tuyến + San tải trên ĐZ 0.4kv.TBA số 4.4KH TBA 4.4-Phường đoàn kết : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết205PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
38 13h30 : 15/08/201714h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định ky + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA CQT UB Sùng PhàiKh TBA CQT-Sùng phài : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Quyết Tiến,Xã Nậm Loỏng92PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
39 14h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường cáp xuất tuyến + San tải trên ĐZ 0.4kv.TBA Tái Định Cư 1.1KH TBA TĐC 1.1 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã San Thàng330PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
40 8h0 : 15/08/20179h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Số 5AKH-TBA 5A : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Quyết Tiến,Phường Đoàn Kết196PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
41 14h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 MTBA Chiếu sáng cây Xanh & Đường 58 M : Phường Quyết Thắng1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
42 14h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển chống sét van xuống mặt MBA + Vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Bản ĐôngKH-TBA bản đông : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong,Xã San Thàng,Xã Nùng Nàng125PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
43 7h30 : 15/08/201711h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Tăng cường cáp xuất tuyến + San tải trên ĐZ 0.4kv.TBA Số 5.2KH TBA 5.2 : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đoàn Kết,Phường Đông Phong,Xã Sùng Phài273PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
44 10h30 : 15/08/201711h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Dân cư số 2 Mở rộngKH-TBA TBA Dân cư số 2 Mở rộng : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong,Phường Đông Phong109PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
45 9h30 : 15/08/201710h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng định kỳ + vệ sinh công nghiệp TBA.TBA Dân cư Số 2 GD IIKhách hàng-TBA Dân cư Số 2 GD II : TX Lai Châu,Phường Quyết Thắng,Phường Tân Phong94PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Điện lực Nậm Nhùn
46 8h30 : 13/08/201711h30 : 13/08/2017Khác : san tải ĐZ 0,4kvTBA DIEZELKhách hàng thuộc TBA điêzel : Mường Tè207PA2909Điện lực Nậm Nhùn
47 9h30 : 08/08/201710h0 : 08/08/2017Khác : phát triển khách hàng mớiTBA Bản MấnKhách hàng thuộc nhanh 1 TBA Bản Mấn : Mường Tè,TT Mường Tè232PA2909Điện lực Nậm Nhùn