Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 8
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 21/08/202210h00 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo dỡ thu hồi DCL 372-7/01 Pú Đao 1LDA372-E29.3-108-14 NR Huổi Sángphụ tải sau DCL 372-7/01 Huổi Sáng đến DPT 372-7/11 Pú Đao 2209PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
2 8h00 : 21/08/202217h00 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MC Recloser do lỗi không thao tác đượcLDA372-E29.3-108-14-31-4 Mạch vòng Chăn Nưaphụ tải sau DPT 372-7/11 Pú Đao 2 đến DPT 375-7/01 Nậm Na 3773PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
3 9h30 : 21/08/202210h30 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Bổ sung dầu MBA Sì Miền Khan. - Duy trì 5S, VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Sì Miền Khan 100 KVATBA Sì Miền Khan 100 KVA109PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
4 9h30 : 21/08/202210h30 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI TBA Thanh Thiếu Niên. - Duy trì 5S, VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Thanh Thiếu Niên-250 KVATBA Thanh Thiếu Niên-250 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
5 8h00 : 21/08/20229h30 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Bổ sung dầu MBA TĐC 1.2. - Duy trì 5S, VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Tái Định Cư 1.2 250 KVATBA Tái Định Cư 1.2 250 KVA175PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
6 8h00 : 21/08/202211h00 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI TBA Bến Xe Mới. - Thí nghiệm định kỳ TBA Bến Xe Mới. - Duy trì 5S, VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.LDA476-E29.1 trục chínhCắt DCL 474-7/137 Bến Xe Mới.53PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
7 10h30 : 21/08/202212h30 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBATBA Chiếu sáng T5 (58m) -50 KVATBA Chiếu sáng T5 (58m) -50 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
8 8h00 : 21/08/20229h30 : 21/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Bổ sung dầu MBA Số 2A. - Duy trì 5S, VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Số 2A-180 KVATBA Số 2A-180 KVA111PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU