Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 17
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 6h00 : 02/12/20227h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại vị trí cột số 98, cột số 116 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/130 Pa Khôm1153PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
2 7h00 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây, thay sứ từ vị trí cột 99 đến cột số 115 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375- E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV sau VT tách lèo cột 98 đến VT cột 116 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá159PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
3 17h00 : 02/12/202218h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại vị trí cột số 98, cột số 116 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV sau DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/130 Pá Khôm1067PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
4 17h00 : 03/12/202218h00 : 03/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại vị trí cột số 134 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/99.2 Vàng Bon đến DCL 372-7/13MV Hua Lá2809PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
5 7h00 : 03/12/202217h00 : 03/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây, thay sứ từ vị trí cột 115 đến cột số 133 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/99.2 Vàng Bon đến cột số 133 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4421PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
6 6h00 : 03/12/20227h00 : 03/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại vị trí cột số 134 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ sau DCL 375-7/99.2 Vàng Bon đến DCL 372-7/13MV Hua Lá2809PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
7 8h00 : 03/12/202215h00 : 03/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Bổ sung dây tiếp địa MC 371/12 Thèn Sin bị mất trộm,. - Bảo dưỡng DCL 371-7/01 NR Phan Khèo.LDA371-E29.1 trục chính- Cắt DPT 371-7/01 Xuất tuyến.2373PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
8 7h00 : 04/12/202212h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển dây dẫn từ vị trí cột 58 hiện tại sang vị trí xây dựng mới tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần lộ 373E29.4 tại vị trí cột 58 tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần thuộc lộ 373 E29.4LDA373-E29.4 Xuất Tuyến Phong thổ - Pa so - Pa TầnĐZ 35 kV sau điểm tách lèo vị trí cột 54 tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần đến DPT 373-7/60 Pa Tần123PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
9 6h00 : 04/12/20227h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại vị trí cột 54 tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần lộ 373E29.4 để di chuyển dây dẫn từ vị trí cột 58 hiện tại sang vị trí xây dựng mới tại vị trí cột 54 tuyến ĐZ 35kV tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần lộ 373E29.4LDA373-E29.4 Xuất Tuyến Phong thổ - Pa so - Pa TầnĐZ 35 kV sau DPT 373-7/01 XT Phong Thổ đến DPT 373-7/06 Ma Lù Thàng đến DPT 373-7/60 Pa Tần1142PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
10 12h00 : 04/12/202213h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại vị trí cột 54 tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần lộ 373E29.4 sau khi di chuyển dây dẫn từ vị trí cột 58 hiện tại sang vị trí xây dựng mới xong tại vị trí cột 54 tuyến ĐZ 35kV tuyến ĐZ 35kV Phong Thổ - Pa So - Pa Tần lộ 373E29.4LDA373-E29.4 Xuất Tuyến Phong thổ - Pa so - Pa TầnĐZ 35 kV sau DPT 373-7/01 XT Phong Thổ đến DPT 373-7/06 Ma Lù Thàng đến DPT 373-7/60 Pa Tần1142PA2904ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
11 17h00 : 04/12/202218h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng dây, đấu lại lèo tại vị trí cột số 146 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV sau DCL 375-7/130 Pá Khôm đến DCL 372-7/13MV Hua Lá.2564PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
12 6h00 : 04/12/20227h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tháo hạ dây, sứ tại tại vị trí cột số 146( Tách tháo hạ về phía cột 145) tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV sau DCL 375-7/130 Pá Khôm đến DCL 372-7/13MV Hua Lá.2564PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
13 7h00 : 04/12/202217h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây, thay sứ từ vị trí cột 133 đến cột số 145 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV sau DCL 375-7/130 Pá Khôm đến VT cột 146 về phía cột 145176PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
14 14h00 : 04/12/202215h30 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI TBA HK Các CQ Sự Nghiệp Tỉnh. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA trụ sở HK các CQ sự nghiệp tỉnh 800 KVATBA trụ sở HK các CQ sự nghiệp tỉnh 800 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
15 8h00 : 04/12/202211h00 : 04/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI khách hàng định kỳ, TI tại tủ PP1, PP2, PP3 lộ 1 TBA TT Hội Nghị. - Duy trì 5S.TBA - TT Hội Nghị - 400 KVACắt AB lộ 1 TBA TT Hội Nghị191PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
16 17h00 : 05/12/202218h00 : 05/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng dây, đấu lại lèo tại vị trí cột số 146 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm Tămsau DCL 375-7/130 Pá Khôm đến DCL 372-7/13MV Hua Lá.3219PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 6h00 : 05/12/20227h00 : 05/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tháo hạ dây, sứ tại vị trí cột số 146(Tách tháo hạ về phía cột 147 tuyến ĐZ 35kV Vàng Bon- Hua Lá lộ 375-E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm Tămsau DCL 375-7/130 Pá Khôm đến DCL 372-7/13MV Hua Lá.3219PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ