Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 14
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 02/10/202111h30 : 02/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S ,Bắt siết các tiếp xúcTBA Noong Thăng-75KH Bản Loong Thăng136PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
2 14h00 : 02/10/202117h30 : 02/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S ,Bắt siết các tiếp xúcTBA Loong Thăng 1-50KH Loong Thăng 167PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
3 14h00 : 02/10/202117h30 : 02/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA ,Bắt siết các tiếp xúcTBA TĐC Nà Cang 100KH TĐC Nà Cang132PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
4 8h00 : 02/10/202111h30 : 02/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA ,Bắt siết các tiếp xúcTBA : Pom Míu-100KH Bản Pom Mứu148PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
5 8h00 : 02/10/202110h00 : 02/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách ĐZ 35kV cấp điện cho các TBA Cơ khi, T2&3 TĐ Nậm Ban 3, tại vị trí cột 07 nhánh rẽ Nậm Ô thuộc lộ 375 E29.4LDA375-E29.4-7 NR T2+T3 Nậm Ban 3- ĐZ 35KV từ má sau DCL 375-7/6.2 Nậm Ô đên má trước DCL 375-7/08 Nậm Ô19PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
6 7h00 : 26/09/202119h00 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Đấu nối ĐZ 35kV tại vị trí cột số 01, thay xà, đấu nối tại vị trí cột số 03 tuyến ĐZ 35kV NR TBA Noong Hẻo lộ 372-E29.1 - Đấu nối ĐZ 35kV tại vị trí cột số 03 tuyến ĐZ 35kV NR Pa Khóa lộ 372-E29.1. - Đấu nối ĐZ 35kV tại vị trí cột số: 102, lắp chụp, đấu nối tại vị trí cột 106 tuyến ĐZ 35kV Pu Sam Cáp- Noong Hẻo lộ 372-E29.1 - Lắp chụp đầu cột, thay xà tại vị trí cột số: 02;03;07 tuyến ĐZ 35kV NR Nậm Há lộ 372-E29.1 - Đấu nối ĐZ 35kV tại vị trí cột số: 01; 04 tuyến ĐZ 35kV NR Hứa Cuổi lộ LDA372-E29.1-Trục ChínhĐZ 35kV sau DCL 372-7/82.1 Noong Hẻo.4920PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
7 8h00 : 26/09/202110h00 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại vị trí cột 40 trục chính lộ 372 E29.3LDA372-E29.3-50 NR Nậm Tycác TBA sau DCL 372-7/38 Nậm Hàng đến DCL 372-7/98 Lê Lợi119PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
8 8h00 : 26/09/202110h00 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt DCL 1 pha tại vị trí cột 08 ĐZ 35 kV Mạch vòng Chăn Nưa - Pú ĐaoLDA372-E29.3-108-14-31 NR Pú ĐaoCác TBA sau DPT 372-7/08 Pú Đao đến Má Trước DPT 375-7/03 Nậm Na 3755PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
9 8h00 : 26/09/20219h30 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ghíp nhựa nối lèo ĐZ 0,4KV bằng ghíp nhôm.BẢN HON 100 KVATBA BẢN HON 100 KVA207PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
10 8h00 : 26/09/20219h30 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV.TBA Số 4-250 KVATBA Số 4-250 KVA155PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
11 8h00 : 26/09/20219h30 : 26/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV.TBA CQT 4.6.7 (RCP) 400 KVATBA CQT 4.6.7 (RCP) 400 KVA237PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
12 8h00 : 27/09/20218h30 : 27/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ KH Công ty Thủy Điện Sơn LaTBA T8.2từ sau FCO TBA T8.25PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
13 8h00 : 28/09/20219h30 : 28/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thay công tơ tổng đinh kỳCông ty truyền tải điện IKH 220kV2PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
14 10h00 : 28/09/202111h00 : 28/09/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thay công tơ tổng đinh kỳTBA Phương Nhung-560KH Mỏ đá Phương Nhung1PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN