Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 6
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 11/02/202317h00 : 11/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lưc Thành phố thực hiện công việc: 1- Lắp kim thu lôi: Tại cột cột 71, 79, 83, 98 lộ 372 E 29.1. Tại cột 02, 06 NR Tiên Bình. - Tại cột 01, 03, 05, 07, 10 NR CQT TT Bình Lư. - Tại cột 03 NR Nhà Khách. - Tại cột 03, 06, 09, 13, 15, 18 NR KDC Trung Tâm. 2 - Thay TU, TI định kỳ điểm đo đếm trung thế Thành Phố - Tân Uyên, tại cột 101A lộ 372 E29.1.LDA372-E29.1 (Trục chính lộ 372)Tại Đz 35kV sau MC 372/70 Tiên Bình đến DCL 372-7/104 Bình Lư4205PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
2 12h00 : 12/02/202315h00 : 12/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn lộ 372 E29.1 về kết dây cơ bản.LDA372-E29.1 (Trục chính lộ 372), LDA372-E29.1-8-176-Nậm ĐíchĐz 35kV sau DCL 372-7/01 PHAN LÌN, Đz 35kV sau MC 372/70 Tiên Bình7687PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
3 7h50 : 12/02/202315h00 : 12/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lưc Thành phố thực hiện công việc: 1- Lắp kim thu lôi cột 03, 08, 13, 20, 30, 36, 48, 59 lộ 372 E 29.1.LDA372-E29.1 (Trục chính lộ 372)Tại Đz 35kV sau MC 372-E29.1 đến DCL 372-7/01 Phan Lìn đến MC 372/70 Tiên Bình2670PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
4 7h50 : 12/02/20238h15 : 12/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây để Điện lưc Thành phố thực hiện công việc: 1- Lắp kim thu lôi cột 03, 08, 13, 20, 30, 36, 48, 59 lộ 372 E 29.1.LDA372-E29.1 (Trục chính lộ 372), LDA372-E29.1-8-176-Nậm ĐíchĐz 35kV sau DCL 372-7/01 PHAN LÌN, Đz 35kV sau MC 372/70 Tiên Bình7687PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
5 8h30 : 12/02/202310h00 : 12/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN, duy trì 5S, bắt xiết tiếp xúc tại TBA Chợ San Thàng. - Nâng cao tủ 0,4KV.Chợ San Thàng - 250 KVATBA Chợ San Thàng145PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
6 10h30 : 12/02/202311h30 : 12/02/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN, duy trì 5S, bắt xiết tiếp xúc tại TBA CQT Nùng Than. - Bổ sung tiếp địa CSV bị mất trộm.TBA CQT Nùng Than 100 KVATBA CQT Nùng Than 100 KVA69PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU