Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 13
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 6h00 : 30/10/20217h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại vị trí cột 168.8, 176 ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than UyênLDA372-E29.2-153 NR ĐỘI 25ĐZ 35kV từ sau LBS 372-7/152 Đội 25 đến DPT 372-7/200.1 Bản Cả.4478PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
2 7h00 : 30/10/202115h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tại vị trí cột 173 ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên ( xây dựng mới )xây dựng 01 vị trí cột 3 thân, lắp xà, sứ, căng dây lấy lại độ võng .LDA372-E29.2-175 nhánh rẽ Nà GiàngĐZ 35kV lộ 372 E29.2 Than Uyên từ sau lèo cột 168.8 và trước lèo cột 17648PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
3 15h00 : 30/10/202116h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại vị trí cột 168.8, 176 ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than UyênLDA372-E29.2-153 NR ĐỘI 25ĐZ 35kV lộ 372 E29.2 Than Uyên từ sau LBS 372-7/152 Đội 25 đến DPT 372-7/200.1 Bản Cả4478PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
4 7h00 : 30/10/202116h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối LBS tại vị trí cột 02 ĐZ 35kV NR Nậm Cầy lộ 371 E29.3 (Kết hợp chỉnh trang 5S TBA và ĐZ 0,4kV TBA Nậm Cầy, Huổi Van)LDA371-E29.3-Trục chínhKhách hàng sau Điểm tách lèo 01 ĐZ 35kV NR Nậm Cầy258PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
5 6h00 : 30/10/20217h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 01 nhánh rẽ Nậm CầyLDA371-E29.3-Trục chínhSau DCL 371-7 E29.3 đến DPT 371-7/08 Nậm Nhùn413PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
6 6h00 : 30/10/20217h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 71, 75 trục chính lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-25 NR Huổi ĐanhSau DCL 371-7/36 Huổi Đanh9993PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
7 16h00 : 30/10/202117h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 01 NR Nậm CầyLDA371-E29.3-Trục chínhKhách hàng sau DCL 371-7 E29.3 đến DPT 371-7/08 Nậm Nhùn155PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
8 16h00 : 30/10/202117h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 71, 75 trục chính lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-25 NR Huổi ĐanhSau DCL 371-7/36 Huổi Đanh9993PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
9 7h00 : 30/10/202117h00 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối LBS tại vị trí cột 73 trục chính lộ 371 E29.3LDA371-E29.3-79 NR-Nậm KhaoĐã tách lèo tại vị trí cột 71, 75 trục chính lộ 371 E29.30PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
10 9h00 : 31/10/202115h00 : 31/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối LBS tại vị trí cột 36 ĐZ 35kV tuyến Nậm Ô – Pá PảngLDA375-E29.4-37-27 NR Pá PảngKhông có khách hàng0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
11 15h00 : 31/10/202116h00 : 31/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 34 và 37 tuyến Nậm Ô – Pá PảngLDA375-E29.4 (Chuyển Nậm Nhùn)Khách hàng từ sau DCL 374-7 E29.6 đến DCL 375-7/04 Pá Pảng451PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
12 8h00 : 31/10/20219h00 : 31/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 34 và 37 tuyến Nậm Ô – Pá PảngLDA375-E29.4-405- NR Thủy Điện Nậm Na 3Khách hàng từ sau DCL 374-7 E29.6 đến DCL 375-7/04 Pá Pảng451PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN
13 9h00 : 31/10/202115h00 : 31/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối LBS tại vị trí cột 36 ĐZ 35kV tuyến Nậm Ô – Pá PảngLDA375-E29.4-10 NR Nậm VạcKhông có khách hàng0PA2907ĐIỆN LỰC NẦM NHÙN