Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Điện lực Sìn Hồ
 
2014-10-29 17:17:31. Lượt xem: 3861

Ngày thành lập: Ngày thành lập: 01/12/2005 thành chi nhánh Điện Sìn Hồ được chia tách từ Chi nhánh Điện Phong Thổ theo QĐ số: 2381/QĐ-ĐL1-P3. Được đổi tên thành Điện lực Sìn Hồ ngày 07/06/2010

Lãnh đạo Điện lực Sìn Hồ hiện nay:

Giám đốc:  Vi Việt Thắng

 Phó Giám đốc:  Ngô Trung Kiên

Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 48 người.

Chức năng nhiệm vụ chính:

Quản lý vận hành lưới điện phân phối trên địa bàn thuộc phạm vi Điện lực quản lý đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục, chất lượng cho khách hàng dùng điện.

Thực hiện việc kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Sìn Hồ, kinh doanh  Bảo hiểm GIC theo qui trình của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tổ chức, động viên cán bộ, công nhân viên chức của Điện lực thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước. Chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong đơn vị.

 Phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc quản lý lưới điện, Điện lực  thuộc phạm vi Điện lực quản lý.

Khối lượng quản lý đến hết năm 2012

Trạm phân phối: 71 trạm; Đường dây 35 KV: 259,4Km; Đường dây hạ thế: 165,2Km; Khách hàng dùng điện: 8998 khách hàng; Sản lượng điện thương phẩm: 8.261.068 triệu KW; Doanh thu bán điện: 10.932.625.677tỷ đồng; Tổn thất điện năng: 12.24 %; Giá bán điện bình quân: 1309.78đồng/Kwh.

 Theo nguồn tin Điện lực Sìn Hồ

 
Tin cùng thư mục :
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc