Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Lịch thu tiền điện Điện lực Tân Uyên
 
2015-08-04 14:06:32. Lượt xem: 6592

Số điện thoại trực sửa chữa điện:                    02313.787.500

Số điện thoại phòng giao tiếp khách hàng:        02313.787.800

Lịch Ghi chỉ số công tơ hàng tháng: Ngày 15-17

Danh sách các quầy thu tiền điện:

STT
Tên quầy thu
Địa điểm
quầy thu
Ngày thu tiền
Trạm Biến áp
Tổ dân phố, khu dân cư
Khách hàng mua điện
1
Quầy thu số 1
Điện lực Tân Uyên TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
Từ 20 ÷ 27
TBA Thân 1, CQT Thân 1
Khu 15, khu 32, khu 2, khu Cơ Quan, TT Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA Thân 4, CQT Thân 4
Khu 17, khu 21, khu Cơ Quan, khu Bệnh Viện, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA TĐC Hua Chăng TBA Đội 24
TĐC Hua Chăng, Tân Hợp Khu 24 TT. Tân Uyên H. Tân Uyên
2
Quầy thu số 2
Thuê nhà Bà Nguyễn Thị Long – Khu 21 TT Tân Uyên
Từ 20 ÷ 27
TBA Thân 2TBA CQT T2
Khu 21, Khu Bệnh Viện TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA Thân 4.2, TBA Đội 3
Khu 3, Khu 4, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA Hua Pầu
Tân Muôn, Hua Pầu, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA TĐC Nà Cóc, TBA Nà Cóc
Bản Nà Bó, Hua Pầu, Nà Cóc, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA T1 Thị Trấn
Nà Nọi Mông, Nà Nọi Thái
3
Quầy thu số 3
Thuê nhà ông: Nguyễn Đức Khương – Xã Thân
Từ 20 ÷ 27
TBA UBX Thân
Bản Chom Chăng, Bản Tạng Đán, Bản Nà Giàng, Bản Nà Bảo, Ngã ba xã Thân
TBA Thân 3 TBA Đội 7
Khu 26, TT.Tân Uyên, H. Tân Uyên
 Khu 7 TT. Tân Uyên, H. Tân Uyên
4
Quầy thu số 4
Thuê nhà ông Đoàn Văn Lộc – Xã Phúc Khoa
Từ 20 ÷ 27
TBA Mường Khoa, TBA CQT Mường Khoa, TBA TĐC Nậm Bon, TBA Nậm Bon
Bản Phúc Khoa, Bản Ngọc Lại, Bản Nà Khoang, Bản Nà Lại, Bản Pắc Khoa, Nậm Bon, Bản Nậm Bon 1,2, xã Phúc Khoa H. Tân Uyên
TBA Hô Bon
Hô Bon, Mường Khoa, H. Tân Uyên
5
Quầy thu
số 5
Thuê nhà Ông: Phạm Đức Tuân
Từ 20 ÷ 27
TBA Đội 5, Đội 6
Bản Hô Ta, xã Phúc Khoa, H. Tân Uyên
Khu 5, khu 6, TT Tân Uyên, H. Tân Uyên
TBA Hô Be
Bản Hô Be, Bản Nậm Be, xã Phúc Khoa, H. Tân Uyên
TBA Bản Cả
Bản Chạm Cả, Bản Huổi Luồng, TT Tân Uyên H. Tân Uyên
6
Quầy thu số 6
Thuê nhà Ông: Đào Hồng Vân – Xã Pắc ta
Từ 20 ÷ 27
TBA Pắc Ta
Bản Pắc Ta, Bản Nà Ún, xã Pắc Ta, H. Tân Uyên
TBA Pắc Ta 1
Bản Nà Kè, xã Pắc Ta, H. Tân Uyên
TBA Pắc Ta 2
Bản Sài Lương, Bản Tà Mít, xã Pắc Ta, H. Tân Uyên
TBA Pắc Lý
Bản Pắc Lý, xã Pắc Ta H. Tân Uyên
TBA Thanh Sơn
Bản Hoàng Hà, Bản Thanh Sơn, xã Pắc Ta, H. Tân Uyên
TBA Bó Đun
Bản Bó Đun, xã Pắc Ta H. Tân Uyên
7
Quầy thu số 7
Trụ sở UBND Xã Trung Đồng
Từ 20 ÷ 27
TBA Bản bút
Bản Bút dưới, Bản Bút Trên, Bản Nong Kim, Bản Hua Cưởm 1,2,3, Xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
TBA Trung đồng 1
Bản Tân Hợp, Bản Tân Dương, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
Quầy thu số 7 (Điểm số 1)
 Nhà Văn Hóa bản Bá Muôn -UBND Xã Trung Đồng
Từ 20 ÷ 27
TBA TĐC
Tát Xôm 1, Tát xôm 2
Bản Pá Xôm, Bản Pá Mít, Pá Pặt, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
TBA Trung Đồng 2
Bản Nong Kim, Bản Pắc Pu, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
TBA T1, T2 Trung Đồng
Bản Hua Cưởm 1, 2, 3, Bản Tát Xôm1, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
 
 
7
(tiếp)
Quầy thu số 7
 (Điểm số 2)
Thuê nhà ông: Hoàng Văn Phúc
Từ 20 ÷ 27
TBA Phiêng Phát
Bản Phiêng Phát 2 và 3, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
TBA TĐC Chăn Nuôi
Bản Pắc Ngùa, Bản Chăn Nuôi, xã Trung Đồng, H. Tân Uyên
8
Quầy thu số 8
Thuê nhà ông: Nguyễn Viết Thướng
Từ 20 ÷ 27
TBA T4 Mường Khoa và các TBA theo Dự án ADB đang triển khai xây dựng.
Bản Mường 1, Bản Mường 2, Bản Nà Pè, Bản Phiêng Xe, Bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, H. Tân Uyên
TBA T6 Mường Khoa
Bản Nà Nghè, Bản Phiêng Hào, Bản Nà Còi, Xã Mường Khoa, H. Tân Uyên
9
Quầy thu số 9
UB
xã Nậm Sỏ
Từ 20 ÷ 27
TBA T4 UB xã Nậm sỏ và các TBA theo Dự án ADB đang triển khai xây dựng
Bản Nậm Đanh, Nậm Lanh, Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, H. Tân Uyên

 Ghi chú: Các địa điểm không có trong danh sách này sẽ do các đại lý thu tại hộ gia đình.
 
 
Lịch ghi chỉ số tân uyên.aspx
 
 
Tin cùng thư mục :
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc