Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
 
Lịch thu tiền điện Điện lực Phong Thổ
 
2015-08-14 16:02:51. Lượt xem: 2233

* Số điện thoại trực sửa chữa điện: 

Quầy số 01+ 02:   02312.218.246
 Quầy Mường So:  02313.897.588
 Quầy Dào San:     02313.896.833

* Số điện thoại giao tiếp khách hàng:   02313.896.882
* Lịch ghi chỉ số công tơ hàng tháng: Ngày 05 đến Ngày 10; Ngày 13-14; Ngày 19
* Danh sách các quầy thu tiền điện:

 
STT
  
Tên Quầy thu
 
Địa điểm
quầy thu
Ngày thu
Trạm Biến áp
Tổ dân phố, khu dân cư 
Khách hàng mua điện
01
Quầy số 01
Điện lực Phong Thổ
Từ 18÷22
TBA Phong Thổ 2, 3
Thôn Pa So-TT Phong Thổ
 
 
 
02
 
 
 
Quầy số 02
Thị trấn Phong Thổ
Từ 18÷22
- TBA Phong Thổ 1, 4, 5
- TBA CQT PT 1
 
 
 
TT Phong Thổ (Thôn 41, Hữu Nghị, Pa So)
 
 
 
03
 
 
 
Quầy
 
 
 
Mường So
Tổ trực điện Mường So
Từ 20÷27
 
 - TBA Tây Sơn, Huổi Én, Phiêng Đanh
- TBA CQT Tây Sơn, CQT Huổi Én
 
 
 
Thôn Tây Nguyên-Xã Mường So
 
 
 
04
 
 
 
Quầy
Dào San
Tổ trực điện Dào San
Từ 20÷26
 
- TBA Dào San
- TBA Dền Thàng
- TBA Si Phầy
 
 
Hợp3-Xã Dào San

Ghi chú: Các địa điểm không có trong danh sách này sẽ do các đại lý thu tại hộ gia đình.
 
 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc