Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU    

Stt

PHÒNG BAN

Chức vụ

ĐT CQ

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Bùi Xuân Thành

Giám đốc

 

2

Nguyễn Đức Thọ

Phó Giám đốc

02133.795.789

3

Võ Mạnh Hồng

Phó Giám đốc

02133.876.288

4

Hoàng Quang Trung

Phó Giám đốc

02133.794.077

5

Trần Kim Long

Phó Giám đốc

02133.794.166

II

CÔNG ĐOÀN

1

Nguyễn Hữu Hùng

Chủ tịch Công đoàn

02133.792.678

III

VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Duy Ngọc

Chánh văn phòng

02133.794.201

2

Vương Thị Thanh Thủy

Phó chánh văn phòng

02133.794.227

3

Đào Văn Chiêu

Phó chánh văn phòng

 

4

Bộ phận Văn thư

 

02133.794.223

5

Bảo vệ Cơ quan 

 

02133.794.225

6

Bảo vệ kho WB

 

02133.794.227

7

Tổ xe

 

02133.794.224

IV

P. KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ 

1

Quách Văn Biên

Trưởng phòng

 

2

Dương Văn Duy

Phó phòng

02133.794.024

V

P. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1

Nguyễn Hữu Hùng

Trưởng phòng

02133.794.289

2

Phạm Thị Hảo

Phó phòng

02133.794.203

3

Đỗ Lan Phương

Phó phòng

 

VI

P. KỸ THUẬT 

1

Phạm Minh Châu

Phó phòng

02133.794.204

2

Nguyễn Trọng Dong

Phó phòng

02133.794.204

VII

P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1

Nguyễn Thị Lệ Thu

Trưởng phòng

02133.795.568

2

Ngô Thị Nam Phương

Phó phòng

02133.794.215

VIII

P. THANH TRA BẢO VỆ&PHÁP CHẾ 

1

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng

02133.792.266

2

Lữ Văn Hạnh

Phó phòng

02133.794.206

3

Trịnh Thị Nga

Phó phòng

02133.794.206

IX

P. ĐIỀU ĐỘ 

1

Trần Minh Đức

Trưởng phòng

02133.792.288

2

Đỗ Văn Hiếu        

Phó phòng

02133.794.207

3

Ngô Sỹ Huy

Phó phòng

 

X

P. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

1

Mai Văn Mạnh

Phó phụ trách phòng

02133.794.208

2

Đồng Thị Thu Hoài

Phó phòng

 

3

Hoàng Văn Ba

Phó phòng

 

4

Phạm Văn Phương

Phó phòng

 

5

Hoàng Thị Vân Anh

Phó phòng

 

XI

P. KINH DOANH 

1

Ngô Minh Phương

Phó phụ trách phòng

 

2

Trần Minh Tiến

Phó phòng

02133.794.239

3

Nguyễn Hưng Hải

Phó phòng

 

XII

P.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 1

Trần Văn Mạnh

Trưởng phòng

02133.794.210

 2

Cao Thị Cẩm Bình

Phó phòng

02133.794.220

XIII

P. AN TOÀN 

1

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

02133.794.211

2

Vương Văn Cường

Phó phòng

02133.794.211

3

Vi Việt Thắng

Phó phòng

02133.794.211

XIV

P. KT GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

1

Trần Quang Minh

Trưởng phòng

02133.794.230

2

Nguyễn Văn Hào

Phó phòng

02133.794.012

3

Vương Thị Nguyên

Phó phòng

02133.794.012

XVII

PHÂN XƯỞNG THUỶ ĐIỆN

1

Phạm Hùng

Quản đốc

 

2

Nguyễn Xuân Quảng

Phó quản đốc

 

XVIII

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

1

Khổng Minh Tân

Giám đốc

 

2

Nguyễn Thanh Minh

Phó giám đốc

 

3

Phan Thị Chi

Phó giám đốc

 

4

Trần Trung Dũng

Phó giám đốc

 

5

Phòng KH-KT-AT

 

02133.795.230

6

Phòng Tổng hợp

 

02133.795.228

7

Phòng KD Tài vụ

 

02133.795.229

8

Tổ trực vận hành

 

02133.793.232

XIX

ĐIỆN LỰC PHONG THỔ

1

Trần Xuân Huấn

Giám đốc

02133.793.232

2

Chu Mạnh Kiên

Phó giám đốc

02133.793.232

4

Phòng KT - AT- KH

 

02133.793.232

5

Phòng KDTH

 

02133.793.232

6

Trực ban

 

02133.793.232

7

Tổ sản xuất 2 (Mường So)

 

02133.793.232

8

Tổ Dào San

 

02133.793.232

XX

ĐIỆN LỰC THAN UYÊN

1

Nguyễn Xuân Thuần

Giám đốc

02133.793.232

2

Nguyễn Thị Thắm

Phó Giám đốc

02133.793.232

3

Nguyễn Đức Vinh

Phó Giám đốc

 

4

P.Kinh doanh - TH

 

02133.793.232

5

P.Kế hoạch-KT-AT

 

02133.793.232

6

Tổ điện Bản Chát

 

02133.793.232

7

Tổ trực ban

 

02133.793.232

XXI

ĐIỆN LỰC SÌN HỒ

1

Cao Ngọc Nghiệp 

Giám đốc

 

2

Vàng Văn Cường

Phó giám đốc

02133.793.232

3

Phòng KDTH

 

02133.793.232

4

Phòng KH-KT

 

02133.793.232

5

Trực ban

 

02133.793.232

XXIII

ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN

1

Trần Thanh Dũng

Giám đốc

02133.793.232

2

Ngô Trung Kiên

Phó Giám đốc

02133.793.232

3

Phòng KD-TH

 

02133.793.232

4

Phòng KH-KT-AT

 

02133.793.232

5

Tổ trực ban

 

02133.793.232

XXIV

ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN

1

Trần Văn Toan

P. Giám đốc

02133.793.232

2

Đỗ Văn Toàn

Phó Giám đốc

 

3

Phòng KDTH

 

02133.793.232

4

Phòng KH-KT-AT

 

02133.793.232

5

Tổ trực ban

 

02133.793.232