Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 24
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 10h00 : 08/12/202111h30 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Do xử lý sự cố Đz 35kV .LDA372-E29.1 (Trục chính lộ 372)Đz 35kV sau Do xử lý sự cố Đz 35kV MC 372/70 Tiên Bình.4163PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
2 10h00 : 10/12/202111h00 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Số CQT Số 4.4TBA Số CQT Số 4.442PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
3 8h00 : 10/12/20219h00 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA số 10 - 180 KVATBA số 10 - 180 KVA121PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
4 8h00 : 10/12/20219h00 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA CQT 10-11 (100 KVA)TBA CQT 10-11 (100 KVA)53PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
5 10h00 : 10/12/202111h00 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4KV. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Số 4.2 -560 KVATBA Số TBA Số 4.2 -560 KVA219PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
6 8h11 : 11/12/202111h00 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 35kV ra khỏi phạm vị GPMB công trình Cải tạo tuyến đường Séo Lèng- Nậm Tăm huyện Sìn Hồ. Hạng mục: Đấu nối ĐZ 35kV sau di chuyển tại vị trí cột 108, cột 110 tuyến Phìn Hồ - Nậm Tăm thuộc lộ 375 E29.4LDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămKhách hàng sau DCL 375-7/99-2 Vàng Bon2577PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
7 8h00 : 11/12/20219h00 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dầu MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA TĐC 1.1 320 KVATBA TĐC 1.1 320 KVA235PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
8 9h20 : 11/12/202110h20 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dầu MBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Tái Định Cư 1.2 250 KVATBA Tái Định Cư 1.2 250 KVA226PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
9 14h00 : 11/12/202115h00 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết cáp bị vỡ tại vị trí cột 2.11 lộ 2 TBA Bản Đông 2. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Bản Đông 2 - 160 KVALộ 2 TBA Bản Đông 2 - 160 KVA0PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
10 10h30 : 11/12/202111h30 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết cáp bị vỡ tại cột 1.6 lộ 1 TBA Bản Đông 2. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Bản Đông 2 - 160 KVALộ 1 TBA Bản Đông 2 - 160 KVA35PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
11 16h30 : 11/12/202117h30 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay kẹp xiết cáp bị vỡ tại vị trí côt cột 2.1 lộ 2 TBA Số 2A. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Số 2A-180 KVAlộ 2 TBA Số 2A109PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
12 15h10 : 11/12/202116h10 : 11/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết cáp bị vỡ tại vị trí côt 1.8/1.1 lộ 1 TBA Đôi 2. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Đội 2 - 250 KVAlộ 1 TBA Đội 2196PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
13 8h00 : 12/12/202110h00 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ ,vệ sinh công nghiệp ,bắt xiết các tiếp xúcTBA TD TD Bản ChátKH Tự dùng Bản Chát1PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
14 8h00 : 12/12/20219h00 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thí nghiệm định kỳ TBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Mỏ Đồng 560 KVATBA Mỏ Đồng 560 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
15 9h20 : 12/12/202110h20 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay kẹp xiết cáp bị vỡ tại vị trí cột 1.2-2 lộ 1 TBA Số 3. - Bổ sung, bắt xiết lại ghíp nối lèo ĐZ 0,4KV.TBA Số 3 - 630 KVAKhách hàng lộ 1 TBA Số 3435PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
16 10h30 : 12/12/202111h30 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tăng cường ghíp, xiết lại ghíp nối lèo tại cột xuất tuyến, cột TBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Số 6 GĐ1 - 320 KVATBA Số 6-GĐ 1200PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
17 10h30 : 12/12/202111h30 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thí nghiệm định kỳ TBA. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.NMXL RÁC 320 KVANMXL RÁC 320 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
18 8h5 : 12/12/20219h00 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng kéo lại cáp xuất tuyến hạ thế từ cột TBA đến cột 01. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA (Hồng Thu Mông) 160 KVATBA (Hồng Thu Mông) 160 KVA221PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
19 14h00 : 12/12/202115h00 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay TI định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA KIOTS Công Ty Điện Lực 320 KVATBA KIOTS Công Ty Điện Lực 320 KVA1PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
20 15h00 : 12/12/202116h20 : 12/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay công tơ tổng TBA định kỳ. - Duy trì 5S. - VSCN, bắt xiết các tiếp xúc.TBA Cu Ty KVA 50 KVATBA Cu Ty KVA 50 KVA41PA2908ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
21 10h00 : 14/12/202116h00 : 14/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Tân Uyên thực hiện công việc : Điều chuyển nâng công suất MBA tại TBA Đội 6 .TBA Đội 6TBA Đội 6211PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
22 7h00 : 14/12/202112h00 : 14/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Tân Uyên thực hiện công việc : Điều chuyển nâng công suất MBA tại TBA Chợ Trung Tâm .Chợ Trung TâmTBA Chợ Trung Tâm222PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
23 15h00 : 14/12/202116h00 : 14/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Tân Uyên thực hiện công việc : Đấu lèo tại vị trí cột 85, 92 thuộc ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên.LDA372-E29.2***372-E29.2ĐZ 35 kV từ sau DPT 372-7/43 Long Thăng đến DPT 372-7/107 Khau Giềng2223PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
24 7h00 : 14/12/20218h00 : 14/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Tân Uyên thực hiện công việc : Tách lèo tại vị trí cột 85, 92 thuộc ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên.LDA372-E29.2***372-E29.2ĐZ 35 kV từ sau DPT 372-7/43 Long Thăng đến DPT 372-7/107 Khau Giềng .2223PA2901ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN