Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 12
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 13h30 : 04/10/202215h30 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNNậm KinhKhách hàng TBA Nậm Kinh46PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
2 15h30 : 04/10/202217h30 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNNậm CọKhách hàng TBA Nậm Cọ33PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
3 9h30 : 04/10/202211h30 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNVăng PíKhách hàng TBA Văng Pí71PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
4 7h30 : 04/10/20229h30 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNNậm BéoKhách hàng TBA Nậm Béo86PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
5 8h00 : 05/10/202210h00 : 05/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNHua PhaKhách hàng TBA Hua Pha68PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
6 10h00 : 05/10/202212h00 : 05/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNNậm LốtKhách hàng TBA Nậm Lốt142PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
7 8h00 : 05/10/202210h00 : 05/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNĐo LuôngKhách hàng TBA Đo Luông32PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
8 10h00 : 05/10/202212h00 : 05/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNCăn MaKhách hàng TBA Căn Ma102PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
9 10h00 : 06/10/202212h00 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNChát TháiKhách hàng TBA Chát Thái134PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
10 15h30 : 06/10/202217h30 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNHuổi PhaKhách hàng TBA Huổi Pha160PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
11 13h30 : 06/10/202215h30 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNHuổi LáKhách hàng TBA Huổi Lá136PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
12 8h00 : 06/10/202210h00 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu trạm TBA, thay TI tại Tủ 0,4kV TBA+VSCNCo SảnKhách hàng TBA Co Sản75PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ