Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 30
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 6h00 : 25/05/20227h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo và tháo hạ dây dẫn, sứ tại vị trí cột 25, cột 33 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/01 Phìn Hồ đến DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng1074PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
2 17h00 : 25/05/202218h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng lại dây dẫn, lắp lại sứ thay mới và đấu lại lèo tại vị trí cột 25, cột 33 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/01 Phìn Hồ đến DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng1074PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
3 7h00 : 25/05/202217h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 26 đến vị trí cột 32 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon. - Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 32 (vị trí đấu nối) đến cột 14 nhánh rẽ Nậm Mạ TháiLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ cột 25 đến cột 33 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon824PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
4 7h00 : 26/05/202217h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 34 đến vị trí cột 57 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon. - Lắp đặt CSV ĐZ35kV tại vị trí cột 37 tuyến Phìn Hồ- Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ cột 33 đến cột 58 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon186PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
5 17h00 : 26/05/202218h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng lại dây dẫn, lắp lại sứ thay mới và đấu lại lèo tại vị trí cột 33, cột 58 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/01 Phìn Hồ đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon1947PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
6 6h00 : 26/05/20227h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo và tháo hạ dây dẫn, sứ tại vị trí cột 33, cột 58 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/01 Phìn Hồ đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon1947PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
7 8h00 : 27/05/20229h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Sam SẩuTBA Sam Sẩu-31kH Sam Sẩu95PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
8 8h00 : 27/05/202211h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để vệ sinh công nghiệp ,chỉnh trang 5S, thí nghiệm định kỳ TBA Nậm SángTBA Nậm Sáng-31kH Nậm Sáng47PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
9 14h00 : 27/05/202215h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Nậm VaiTBA Nậm vai-31kH Nậm Vai76PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
10 14h00 : 27/05/202217h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để vệ sinh công nghiệp ,chỉnh trang 5S, thí nghiệm định kỳ TBA sắp Ngụa 1+2TDC S.Ngụa 1+2-50kH Sắp Ngụa74PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
11 14h00 : 27/05/202215h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Nà ĐảnTBA :Nà Đản- 75kH Nà Đản135PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
12 8h00 : 27/05/202211h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để vệ sinh công nghiệp ,chỉnh trang 5S, thí nghiệm định kỳ TBA Nà PhátTBA Nà Phát-100kH TBA Nà phát197PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
13 8h00 : 27/05/20229h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Sắp NgụaTBA Sắp Ngụa-50kH N Sắp Ngụa119PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
14 14h00 : 27/05/202217h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để vệ sinh công nghiệp ,chỉnh trang 5S, thí nghiệm định kỳ TBA Sa BóTBA Sa Bó-31kH N Sa Bó74PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
15 6h00 : 27/05/20227h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo và tháo hạ dây dẫn, sứ tại vị trí cột 58, cột 78 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon873PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
16 17h00 : 27/05/202218h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng lại dây dẫn, lắp lại sứ thay mới và đấu lại lèo tại vị trí cột 58, cột 78 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon873PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
17 7h00 : 27/05/202217h00 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 59 đến vị trí cột 77 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon. - Lắp đặt CSV ĐZ35kV tại vị trí cột 67 tuyến Phìn Hồ- Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ cột 58 đến cột 78 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon533PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
18 14h00 : 28/05/202217h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA TT Xã Tà HừaTBA TT Xã Tà Hừa-50KH TT Xã Tà Hừa54PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
19 8h00 : 28/05/202211h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Cáp NaTBA Cáp Na-100KH Cáp Na185PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
20 8h00 : 28/05/202211h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Tu sanTBA : Tu San-75KH Tu San176PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
21 9h30 : 28/05/202210h30 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Cẩm Trung 2TBA Cẩm Trung 2-250kH TBA Cẩm Trung 2303PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
22 8h00 : 28/05/202211h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S, thí nghiệm định kỳ TBA Khu 9TBA Khu 9-31kH Khu 959PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
23 14h00 : 28/05/202217h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Tà MungTBA : Tà Mung-100KH Tà Mung103PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
24 9h30 : 28/05/202210h30 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp, duy trì 5S TBA Cẩm Trung 4TBA Cẩm Trung 4-400KH Cẩm Trung 4318PA2902ĐIỆN LỰC THAN UYÊN
25 6h00 : 28/05/20227h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo và tháo hạ dây dẫn, sứ tại vị trí cột 78, cột 99 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/130 Pá Khôm1116PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
26 7h00 : 28/05/202217h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 79 đến vị trí cột 98 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon. - Lắp đặt CSV ĐZ35kV tại vị trí cột 80, cột 96 tuyến Phìn Hồ- Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ cột 78 đến cột 99 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon340PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
27 17h00 : 28/05/202218h00 : 28/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng lại dây dẫn, lắp lại sứ thay mới và đấu lại lèo tại vị trí cột 78, cột 99 ĐZ 35kV tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/130 Pá Khôm1116PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
28 7h00 : 29/05/202217h00 : 29/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn, thay sứ ĐZ 35kV từ vị trí cột 68 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon (điểm đấu nối NR Nậm Bó) đến cột 24 nhánh rẽ Nậm BóLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ cột 58 đến cột 78 tuyến Phìn Hồ - Vàng Bon533PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
29 17h00 : 29/05/202218h00 : 29/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 58, cột 78 tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon873PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ
30 6h00 : 29/05/20227h00 : 29/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35kV tại vị trí cột 58, cột 78 tuyến Phìn Hồ - Vàng BonLDA375-E29.4-123- NR Phìn Hồ - Nậm TămĐZ 35kV từ DCL 375-7/45 Ma Quai Thàng đến DCL 375-7/99-1 Vàng Bon873PA2906ĐIỆN LỰC SÌN HỒ