Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

  Địa chỉ trụ sở chính: Đường Điện Biên Phủ-Phường Tân Phong-Thành phố Lai Châu-Tỉnh Lai Châu
  Điện thoại: 0231.3794.212 - 0231.3794.201   Fax: 0231.3876.970  
    Giám đốc: Thạc sĩ Cao Ngọc Lạc
 
GIỚI THIỆU CHUNG

    Công ty Điện lực Lai Châu (Điện lực Lai Châu cũ) là một Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ ngày 01/4/1990. Đến năm 2004 do chia tách địa giới hành chính Tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Công ty Điện lực Lai Châu được tái thành lập theo Quyết định số: 50/QĐ-EVN-HĐQT, ngày 20/4/2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (Nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
 
     Công ty Điện lực Lai Châu trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh Miền bắc.
  
     Qua 10 năm tái thành lập và trưởng thành được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong Tỉnh. Công ty Điện lực Lai Châu phát huy mọi nguồn lực lợi thế để đạt được nhiều kết quả.
 
      Công ty Điện lực Lai Châu đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Lai Châu:
 
  - Năm 2000: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba.
 
  - Năm 2002, 2003: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
  - Nhiều năm liền được UBND tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền bắc và các Bộ ngành khác tặng Bằng khen, Giấy khen.
 
  - Năm 2009 tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
  - Đặc biệt năm 2014, kỷ niệm 10 năm tái thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Công ty Điện lực Lai Châu./.
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

  Địa chỉ trụ sở chính: Đường Điện Biên Phủ-Phường Tân Phong-Thành phố Lai Châu-Tỉnh Lai Châu
  Điện thoại: 0231.3794.212 - 0231.3794.201   Fax: 0231.3876.970  
    Giám đốc: Thạc sĩ Cao Ngọc Lạc
 
GIỚI THIỆU CHUNG

    Công ty Điện lực Lai Châu (Điện lực Lai Châu cũ) là một Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ ngày 01/4/1990. Đến năm 2004 do chia tách địa giới hành chính Tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Công ty Điện lực Lai Châu được tái thành lập theo Quyết định số: 50/QĐ-EVN-HĐQT, ngày 20/4/2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (Nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
 
     Công ty Điện lực Lai Châu trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh Miền bắc.
  
     Qua 10 năm tái thành lập và trưởng thành được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong Tỉnh. Công ty Điện lực Lai Châu phát huy mọi nguồn lực lợi thế để đạt được nhiều kết quả.
 
      Công ty Điện lực Lai Châu đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Lai Châu:
 
  - Năm 2000: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba.
 
  - Năm 2002, 2003: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
  - Nhiều năm liền được UBND tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền bắc và các Bộ ngành khác tặng Bằng khen, Giấy khen.
 
  - Năm 2009 tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
  - Đặc biệt năm 2014, kỷ niệm 10 năm tái thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Công ty Điện lực Lai Châu./.
 
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HfjNUlYZ
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 3045

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:


Đăng ký
Quên mật khẩu ?