Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Đại hội Chi bộ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đại hội Chi bộ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2025
2022-08-15 09:43
0
Chi bộ Kinh doanh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Chi bộ Kinh doanh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
2022-08-15 09:06
0
Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
2022-08-13 20:40
-2
Chi bộ Kế hoạch và vật tư quyết tâm hoàn thành toàn diện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Chi bộ Kế hoạch và vật tư quyết tâm hoàn thành toàn diện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
2022-08-13 20:28
-2
Đại hội chi bộ BQLDA nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
Đại hội chi bộ BQLDA nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
2022-08-13 18:01
-2
Đại hội Chi bộ Điện lực Mường Tè nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đại hội Chi bộ Điện lực Mường Tè nhiệm kỳ 2022 - 2025
2022-08-13 17:52
-2
Đại hội Chi bộ Điện lực Nậm Nhùn nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Chi bộ Điện lực Nậm Nhùn nhiệm kỳ 2022-2025
2022-08-13 17:42
-2
Đại hội Chi bộ Phân xưởng Thủy điện lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
Đại hội Chi bộ Phân xưởng Thủy điện lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
2022-08-12 17:53
-3
Chi bộ Điện lực Phong Thổ tổ chức thành công Đại hội lần VIII nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thực hiện kế hoạch số 213-KH/ĐU ngày 18/5/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Lai Châu về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
2022-08-11 20:54
-4
Chi bộ Đội QLVH lưới điện cao thế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Điện lực Lai Châu
2022-08-11 18:57
-4
12345678910...
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : CarolynKavan
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2547

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: