Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
Văn bản nhà nước
Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
2021-01-31 20:44
-661
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
2018-07-20 16:02
-1587
Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

2013-05-16 14:03
-3478
Giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

2013-05-16 13:33
-3478
Nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

2013-05-16 11:30
-3478
Nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013-05-16 11:26
-3478
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013-05-16 11:22
-3478
Hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử

2013-05-16 11:18
-3478
Hướng dẫn Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân

2013-05-16 11:12
-3478
Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

2013-05-16 11:03
-3478
12