Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
VB kinh doanh điện năng
Thông tin văn bản số: 39/2015/TT-BCT
Thông tư quy định hệ thống điện phân phối
2016-01-06 11:14
-2518
Thông tin văn bản số: 42/2015/TT-BCT
Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
2016-01-06 09:23
-2518
V/v ban hành cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
ban hành cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
2015-11-17 16:33
-2568
QĐ 933/QĐ-PCLC ngày 8/8/2014 của Công ty Điện lực Lai Châu V/v Phê duyệt và ban hành đơn giá tạm thời dịch vụ phụ trợ trong công tác QLVH, kinh doanh điện
Công ty Điện lực Lai Châu Ban hành đơn giá tạm thời dịch vụ phụ trợ trong công tác QLVH, kinh doanh điện
2015-06-12 15:09
-2726
Quyết định: Ban hành quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc
Quyết định: Ban hành quyết định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc
2015-05-21 15:53
-2748
Thông tư 33/2014/TT-BCT Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
2015-04-10 17:19
-2789
Thông tư số: 32/2010/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối
Thông tư số: 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương về việc Quy định hệ thống điện phân phối
2015-04-10 15:47
-2789
Thông tin thông tư: 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
2015-01-29 16:32
-2860
Thông tin thông tư: 27/2013/TT-BCT về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Thông tư quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
2015-01-29 16:32
-2860
Thông tư: 25/2013/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
2015-01-27 16:10
-2862
123