Mode:  
PCLC triển khai: Hóa đơn điện tử - Dịch vụ đăng ký nhận thông báo tiền điện miễn phí qua tin nhắn - Dịch vụ thanh toán tiền điện qua thẻ ATM tại các Ngân hàng: BIDV-Agribank-Viettinbank
Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ dự án đầu tư, cải tạo tuyến đường dây 35 kV Pa Tần – Trung Chải
Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ dự án đầu tư, cải tạo tuyến đường dây 35 kV Pa Tần – Trung Chải
2022-11-27 17:41
-71
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giảm bán kính cấp điện trên địa bàn huyện Tân Uyên
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giảm bán kính cấp điện trên địa bàn huyện Tân Uyên
2022-02-28 08:56
-343
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

2013-05-16 15:26
-3553
Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

2013-05-16 15:18
-3553
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

2013-05-16 15:10
-3553
Thông tư quy định chi tết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

2013-05-16 15:05
-3553
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

2013-05-16 15:01
-3553
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

2013-05-16 14:01
-3553
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

2013-05-16 13:58
-3553
Luật đấu thầu

2013-05-16 13:50
-3553
12